Formalitati de angajare – o scurta procedura legata de acest proces

Procesul de angajare presupune parcurgerea unor etape obligatorii de ordin legislativ  care sunt prezentate in mod succint mai jos, si anume: Culegerea actelor necesare in vederea intocmirii dosarului. Acestea sunt: –  Copia actului de identitate –  Copia diplomei pentru ultima formă de învăţământ absolvită –  Copiile certificatelor de calificare –  Copia certificatului de naştere –  Copia certificatului de căsătorie, dacă…

Mai mult