Elemente obligatorii la actul constitutiv – societate cu raspundere limitata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit  Legii nr. 31/1990 actualizata 2017, “actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati; forma, denumirea si sediul social; obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului…

Mai mult