Modificari aduse legii societatilor comerciale prin L 223/2020 -eliminarea capitalului social minim, simplificarea transferului de parti sociale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit informatiilor disponibile pe site-ul Camerei Deputatilor a fost promulgata legea nr. 223/2020 cu privire la simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social ce modifica legea societatilor comerciale nr. 31/1990. Se asteapta publicarea ei in MOF. Iata modificarile aduse de noua lege: 1.Se elimina prevederea privind suma…

Mai mult

Elemente obligatorii la actul constitutiv – societate cu raspundere limitata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit  Legii nr. 31/1990 actualizata 2017, “actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati; forma, denumirea si sediul social; obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului…

Mai mult

Roluri si responsabilitati ale directorilor

Conform legii societatilor comerciale consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit…

Mai mult