Elemente obligatorii la actul constitutiv – societate cu raspundere limitata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit  Legii nr. 31/1990 actualizata 2017, “actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va cuprinde: datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii comanditati; forma, denumirea si sediul social; obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului…

Mai mult

Roluri si responsabilitati ale directorilor

Conform legii societatilor comerciale consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Daca prin actul constitutiv sau printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit…

Mai mult