Situatiile in care angajatorii pot angaja personal pe perioada determinata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, doar în cazurile și cu respectarea condițiilor  prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul Muncii.Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de…

Mai mult