Situatiile in care angajatorii pot angaja personal pe perioada determinata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe perioadă nedeterminată. Prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată, doar în cazurile și cu respectarea condițiilor  prevăzute de Legea nr.53/2003-Codul Muncii.Contractul individual de muncă pe durată determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

Câteva din situațiile  în care angajatorii pot angaja personal pe perioadă determinată:

•  înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

•  creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

•  desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;

•  în cazuri prevăzute expres de legi speciale ori pentru desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programme, etc.

În cazul în care contractul individual de muncă pe durată determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Sursa: Inspectia Muncii

Articole similare

Comentariul tau aici