Balanta de verificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Balanţa de verificare serveşte la: – verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate; – controlul concordanţei dintre contabilitatea sintetică şi analitică; – întocmirea situaţiilor financiare şi raportărilor contabile stabilite potrivit legii. Balanţa de verificare se întocmeşte cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a…

Mai mult