Amortizarea fiscala Vs. amortizarea contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Amortizarea contabila reprezinta alocarea valorii amortizabile a unei imobilizari pe o durata de viata estimata si se stabileste prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare. Amortizarea fiscala se calculeaza pe baza duratelor normale de functionare stabilite de catalogul mijlocelor fixe, incepand cu luna umatoare punerii in functiune a imobilizarii. Exemplu…

Mai mult

Catalogul mijloacelor fixe

Aducem in discutie un act legislativ mai vechi, si anume ordinul 2139/2004 privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. Acest catalog cuprinde clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie si duratele normale de funcţionare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar. Durata normala de funcţionare reprezintă durata de utilizare în…

Mai mult