Formularul 230 pentru anul 2014 pentru directionarea a 2 la suta din impozitul pe venit

Baza legala :Ordinul nr. 4018/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal a fost publicat in M.Of. din 29.12.2014. Prevederi: Se actualizeaza formularul 230 «Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din…

Mai mult