Casarea sau cedarea imobilizarilor corporale – cadru legislativ potrivit OMFP 1802/2014

Cand are loc casarea sau cedarea unei imobilizari corporale? O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență la cedare sau casare, atunci când niciun beneficiu economic viitor nu mai este aşteptat din utilizarea sa ulterioară. Dacă  o entitate recunoaşte în valoarea contabilă  a unei imobilizări corporale costul unei înlocuiri parțiale (înlocuirea unei componente), atunci ea scoate din evidență  valoarea contabilă  a părții înlocuite, cu…

Mai mult