Conturi noi in planul de conturi, situatii financiare semestriale, obiecte de inventar…

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos o lista cu principalele articole ale saptamanii 22-26 iulie 2019: INFOGRAFICE Decizia de imputare Conturi noi in planul de conturi contabil 2019 Obiecte de inventar si mijloace fixe – monografie Angajamente de plata Anexe la situatii in functie de tipul acestora: anuale, intermediare, semestriale Situatii financiare anuale, Situatii…

Mai mult

Decizia de imputare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Decizia de imputare ( cod 14-8-2 ) serveşte ca: – document de imputare a valorii pagubelor produse; – titlu executoriu din momentul comunicării; – document de înregistrare în contabilitate. Decizia de imputare se întocmeşte pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.). Termenul de 30 de zile pentru emiterea dispoziției de…

Mai mult

Ce rol are decizia de imputare?

Serveste ca: – document de imputare a valorii pagubelor produse; – titlu executoriu din momentul comunicării; – document de înregistrare în contabilitate. Se intocmeste in doua exemplare sau in  mai multe exemplare , in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.)  si se semneaza de catre conducatorul unitatii cu viza de…

Mai mult

Recuperarea pagubelor produse angajatorului de catre salariati

RECUPERAREA PAGUBELOR PRODUSE ANGAJATORULUI DE CATRE SALARIATUL (SALARIATII) ACESTUIA. (DECIZIA DE IMPUTARE Vs. TITLU EXECUTORIU) Prin Ordinul M.E.F. nr.3.512/2008, Editia a IV –a – 9 ianuarie 2009 au fost aprobate Normele metodologice de intocmire si uitilizare a documentelor financiar- contabile si Nomenclatorul documentelor financiar- contabile. La nr.crt. 76 si 77 din Nomenclatorul documentelor financiar- contabile figureaza Decizia de imputare si…

Mai mult

DECIZIA DE IMPUTARE

Conform O 3512/2008, serveşte ca: – document de imputare a valorii pagubelor produse; – titlu executoriu din momentul comunicării; – document de înregistrare în contabilitate. Se întocmeşte în două exemplare sau în mai multe exemplare, în funcţie de numărul persoanelor răspunzătoare pentru paguba produsă, pe baza actelor de constatare (procese-verbale, referate etc.) şi se semnează de către conducătorul unităţii, cu…

Mai mult

Lipsuri la inventar

Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire. Prin valoare de înlocuire se înţelege costul de achiziţie al unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile,…

Mai mult