10 lucruri despre dividende

1.       Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii. 2.       Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare sau exploatare. 3.       Evidenta dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor se tine cu ajutorul contului 457…

Mai mult