Termene de plata a dividendelor si a taxelor asociate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Orice persoana, fizica sau juridica, poate sa beneficieze de plata dividendelor, in conditiile in care detine actiuni (titluri de participare) la o companie. Dividendele reprezinta o parte din profitul realizat de o companie care este distribuit actionarilor. Astfel, investitorii pot beneficia in urma profitului ridicat inregistrat de compania la care sunt…

Mai mult

10 lucruri despre dividende

1.       Evidenţierea în contabilitate a destinaţiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acţionarilor sau asociaţilor, rezerve şi alte destinaţii. 2.       Dividendele plătite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din finanţare sau exploatare. 3.       Evidenta dividendelor datorate acţionarilor/asociaţilor se tine cu ajutorul contului 457…

Mai mult