Cod normal de TVA vs. Cod special de TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Articole similareRegulile TVA-ului privind achizitiile intracomunitare de bunuri – infograficDecontul special de TVA – cand si de catre cine se depune?5 aspecte despre decontul special de TVA – infograficCine trebuie sa depuna formularul 301?Achizitii intracomunitare societate neplatitoare de TVA – plafonul...

Declaratia 091 – Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA (OPANAF 7/2010)

Declaratia 091 – Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA / Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare (OPANAF 7/2010) Declaraţia se depune de către: 1) persoana impozabilă care are sediul activităţii în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze...