Dizolvarea societatilor in caz de nedepunere a situatiilor financiare-legea 152/2015

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului –publicata in Monitorul Oficial din 13.07.2015 -aduce si cateva modificari legii societăţilor nr. 31/1990 printre care si cele legate de dizolvarea societatilor la cererea anumitor persoane. Astfel, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa…

Mai mult

Care sunt cauzele de dizolvare ale unei societati comerciale?

Societatea comercială se dizolva prin: a) cauze generale de dizolvare, aplicabile tuturor formelor juridice de societate, şi anume: trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii; imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau realizarea acestuia; declararea nulităţii societăţii; hotărarea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor; hotărarea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegeri grave dintre asociaţi, care impiedica funcţionarea societăţii;…

Mai mult