Politici contabile aferente imobilizarilor – prevederile ordinului 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Iata mai jos care sunt prevederile Ordinului 1802/2014 cu privire la politicile contabile aferente imobilizarilor : 1.Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate şi intenţia de păstrare, potrivit politicilor contabile aprobate de administratori sau de persoanele care au obligaţia gestionării entităţii. 2.Prin…

Mai mult

10 modificari privind reglementarile contabile din 2015

Fiindca se apropie termenul pentru inchiderea exercitiului financiar, reluam mai jos un articol care face referire la modificarile aduse de Ordinul 1802/2014 cu privire la reglementarile contabile, incepand cu 2015 .  ·           La aplicarea pentru prima dată a O 1802/2014, sumele reprezentând avansuri acordate pentru imobilizări corporale, respectiv necorporale, se preiau în conturile 4093 “Avansuri acordate pentru imobilizări corporale”…

Mai mult

Modificarea legii contabilitatii legea 121/2015 publicata in 2 iunie 2015

Recapitulam mai jos modificarile aduse in prima jumatate a anului 2015 la legea contabilitatii. Astfel, in Monitorul Oficial nr. 382/02.06.2015 a fost publicata legea 121 pentru aprobarea oug 79/2014 pentru modificarea si completarea legii contabilitatii. Prin lege se aproba OUG 79/2014 cu 4 mici modificari/completari, pe care le-am prezentat mai jos: 1. Se modifica paragraful 5 al art 1 alin  (1)…

Mai mult

Modificarea reglementarilor contabile (O 1802/2014) in 12.10.2015

In M.Of din 12.10.2015 a fost publicat Ordinul nr. 1198/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile. Cuprins : În baza art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) şi ale art. 44 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi…

Mai mult

24 de legi importante pentru contabili publicate in iulie 2015

In luna iulie 2015 au fost publicate in M.Of. nu mai putin de 24 de acte normative foarte importante pentru contabili. Le enumeram mai jos: 1.Legea nr. 225/2015 privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anumite categorii de persoane fizice (M. Of. nr. 562 din 28 iulie 2015) 2.Ordonanța Guvernului nr. 19/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și…

Mai mult

Cele 7 modificari aduse codului de procedura fiscala prin O 17/2015

Ordonanta 17/2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 540/2015 aduce urmatoarele modificari si completari codului de procedura fiscala. 1.       Dupa articolul 113 dedicat Certificatului de atestare fiscala fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale se introduce un articol nou care defineste obligatiile fiscale restante. Acestea sunt : a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;…

Mai mult

Cele 8 modificari aduse legii societatilor comerciale prin Legea 152/2015

Modificarile aduse legii societatilor comerciale prin Legea 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului sunt : 1. La art. 66 care prevede ca pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să -şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar…

Mai mult

Dizolvarea societatilor in caz de nedepunere a situatiilor financiare-legea 152/2015

Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul înregistrării în registrul comerţului –publicata in Monitorul Oficial din 13.07.2015 -aduce si cateva modificari legii societăţilor nr. 31/1990 printre care si cele legate de dizolvarea societatilor la cererea anumitor persoane. Astfel, la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, tribunalul va putea pronunţa…

Mai mult

Noi modificari la reglementarile contabile in iulie 2015

Baza legala este Ordinul nr. 773/2015 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici şi pentru modificarea unor reglementări contabile a fost publicat in M.Of. nr.509 din 09.07.2015.   Iata care sunt prevederile acestui ordin: ·         Se aprobă Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2015 a operatorilor economici; (pdf-ul pentru bilant semestrial nu este…

Mai mult

Ce raspunzi la intrebarea : ce noutati aduce O 1802 din 2014 ?

Modificarile majore aduse de Ordinul 1802/2014 se refera la : 1.Tratamentul reducerilor comerciale. Citeste aici detaliat tratamentul contabil al reducerilor comerciale –comparativ O 1802/2014 si O 3055/2009. 2.  Se introduc prevederi noi cu privire la activele biologice si investitiile imobiliare; Citeste aici mai multe detalii cu privire la activele biologice si aici despre investitiile imobiliare. 3. Se modifica tratamentul contabil…

Mai mult

Atentie! Avansurile nu se mai reevalueaza la curs valutar

Potrivit noilor reglementari contabile date prin Ordinul 1802/2014, nu se mai reevalueaza la curs valutar, la final de perioada, conturile de avansuri astfel: 409 419 Din contul 409 fac parte : Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor Furnizori – debitori pentru prestări de servicii Avansuri acordate pentru imobilizări corporale Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale Prevederea este…

Mai mult

Noile reglementari privind contabilitatea in partida simpla au fost publicate in MOF din 24 februarie 2015

Baza legala : Ordinul 170/2015 publicat in M.Of. 139/24.02.2015 Reglementările contabile in partide simpla  se aplică de către: persoanele fizice şi asocierile fără personalitate juridică, ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), al căror venit net anual este determinat în sistem real,…

Mai mult

Tratamentul contabil al reducerilor comerciale comparativ OMFP 1802 si OMFP 3055

Reduceri la achizitii Potrivit ambelor prevederi reducerile comerciale acordate de furnizor şi înscrise pe factura de achiziţie ajustează în sensul reducerii costul de achiziţie al bunurilor. Ce aduce in plus O 1802 ? Ordinul face o delimitare intre tratamentul in cazul in care stocurile pentru care a fost primita o reducere mai exista in gestiune sau sunt consumate. Atunci când…

Mai mult

Actualizari manual de politici si proceduri contabile 2015

Incepand cu data de 01.01.2015, Ordinul 3055/2009 a fost abrogat si in locul sau a fost aprobat Ordinul 1802/2014 . In libraria Contzilla este disponibila versiunea actualizata a ambelor documente. Click aici pentru comanda. Enumeram doar cateva dintre actualizarile efectuate : In cazul manualului de politici contabile: – se introduce prevederea legata de efectele modificării politicilor contabile .Daca acestea sunt…

Mai mult

Contabilitatea depozitelor bancare in 2015

Potrivit O 1802/2014, depozitele bancare se prezintă la ·         imobilizări financiare ·         investiţii pe termen scurt sau la ·         elementul “Casa şi conturi la bănci” în funcţie de perioada şi condiţiile de deţinere aferente acestora. Inainte, prin O 3055/2009 se preciza doar ca in categoria altor investiţii pe termen scurt intră şi depozitele bancare pe termen scurt. Mai mult, la…

Mai mult

Plan de conturi adnotat in excel -valabil 2015 pt clasele1-5

In fisierul excel atasat acestui articol am pregatit planul de conturi valabil in anul 2015, potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014. Planul de conturi este partial , respectiv pentru conturile de bilant (clasele 1-5). Au fost marcate : – cu rosu conturile eliminate; -cu albastru conturile adaugate si -inserate comentarii acolo unde s-a schimbat doar denumirea contului, mentionandu-se si denumirea veche. Descarca…

Mai mult

3 noutati fiscale care se aplica de la 1 ianuarie 2015

1. Salariul minim pe economie se modifica de la 900 la 975 lei. Citeste aici care este salariul net corespunzator si contravaloarea contributiilor si impozitelor aferente. 2. Se modifica  prevederile privind regimul special pentru serviciile electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau televiziune . Astfel, prestatorii vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul. Acest fapt apare ca…

Mai mult

Modificarile la legea contabilitatii sunt publicate in M.Of. Vezi ce se modifica din 2015

Principalele modificari aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991 care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015 sunt : ·         Contabilitatea persoanelor fizice Noutatea : PF pot opta sa utilizeze contabilitate în partida dubla, cand reglementarile fiscale permit acest lucru. Prevederea anterioara: Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in…

Mai mult