Lista elementelor in valuta care se reevalueaza la final de luna

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La sfarsit de perioada toate elementele monetare exprimate in valuta trebuie evaluate utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de BNR si valabil la data incheierii perioadei. Ce se intelege prin elemente monetare? Elementele monetare sunt disponibilitatile banesti si activele/datoriile de primit/de platit in sume fixe sau determinabile. Caracteristica esentiala a unui…

Mai mult