Pregatirea inventarierii – etape

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Scopul principal al inventarierii este de a stabili situatia reala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati. Cine raspunde pentru organizarea inventarierii? Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine: Administratorului; Ordonatrului de credite; Alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii. Inventarierea elementelor de natura…

Mai mult