Pregatirea inventarierii – etape

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Scopul principal al inventarierii este de a stabili situatia reala a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati.

Cine raspunde pentru organizarea inventarierii?

Raspunderea pentru buna organizare a lucrarilor de inventariere revine:

 • Administratorului;
 • Ordonatrului de credite;
 • Alte persoane care au obligatia gestionarii entitatii.

Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute de societate se efectueaza astfel:

 1. Cel putin o data in cursul exercitiului financiar;
 2. In cazul fuziunii sau incetarii activitatii;
 3. Precum si in urmatoarele situatii:
 • La cererea organelor de control, cu prilejul efectuarii controlului, sau a altor organe prevazute de lege;
 • Ori de cate ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri in gestiune, care nu pot fi stabilite cert decat prin inventariere;
 • Ori de cate ori intervine o predare-primire de gestiune;
 • Cu prilejul reorganizarii gestiunilor;
 • ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cazuri de forta majora;
 • in alte cazuri prevazute de lege.

Ce etape trebuie parcurse in vederea realizarii inventarierii?

 1. Intocmirea deciziei de inventariere

Se intocmeste o decizie scrisa de inventariere in care se mentioneaza in mod obligatoriu:

 • componenta comisiei/iilor (numele presedintelui, responsabiilor comisiilor, membrilor comisiei/iilor);
 • modul de efectuare a inventarierii;
 • metoda de inventariere utilizata;
 • gestiunea supusa inventarierii
 • data de incepere si de terminare a operatiunilor.

In construirea comisiilor de inventariere se tine cont de numarul de salariati existenti in entitate. Spre exemplu:

La entitatile fara nici un salariat, deoarece entitatea nu are nici un salariat care sa poata efectua operatiunea de inventariere, aceasta se efectueaza de catre administrator/i.

La entitatile al caror numar de salariati este redus, datorita numarului redus de salariati, inventarierea entitatii este efectuata de catre o singura persoana. Raspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.

La entitatile cu un numar ridicat de salariati, pentru desfasurarea in bune conditii a operatiunilor de inventariere, in comisiile de inventariere vor fi numite persoane cu pregatire corespunzatoare economica si tehnica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, inclusiv evaluarea lor conform reglementarilor contabile aplicabile.

Cine face parte din comisia de inventariere?

 • gestionarii depozitelor supuse inventarierii
 • contabilii care tin evidenta gestiunii respective si
 • auditorii interni sau
 • auditorii statutari.

Cu toate acestea la efectuarea operatiunilor de inventariere vor participa si contabilii care tin evidenta gestiunii respective, fara ca acestia sa faca parte din comisie.

Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi inlocuiti decat in cazuri bine justificate si numai prin decizia scrisa, emisa de catre cei care i-au numit.

2. Pregatirea efectuarii inventarierii

In vederea bunei desfasurari a operatiunilor de inventariere resposabilii cu inventarierea trebuie sa ia masuri pentru crearea conditiilor corespunzatoare de lucru comisiei/iilor de inventariere

3. Lucrari organizatorice la inceputul inventarierii

La inceputul procesului de inventariere, comisia de inventariere va efectua urmatoarele lucrari:

– luarea de declaratii de la gestionar;

– identificarea locurilor in care exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;

– inchiderea si sigilarea spatiilor de depozitare;

– bararea fiselor de magazie;

– verificarea numerarului din casierie;

– verificarea aparatelor de masura si cantarire;

4. Inventarierea propriu zisa

De aici se incepe efectiv inventarierea tuturor elementelor de active, datorii si capitaluri proprii

Comanda din libraria Contzilla Manualul Procedurilor de Inventariere

Articole similare

Comentariul tau aici