Epidemia de coronavirus- eveniment ulterior datei bilantului. Trebuie ajustate situatiile financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce sunt evenimentele ulterioare datei bilantului? Evenimentele ulterioare datei bilanţului includ toate evenimentele ce au loc până la data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere, chiar dacă acele evenimente au loc după declararea publică a profitului sau a altor informaţii financiare selectate. Tipuri de evenimente ulterioare Pot fi identificate…

Mai mult

Ce evenimente te obliga sa iti modifici situatiile financiare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Deseori se pot ivi evenimente care te obliga sa modifici situatiile financiare. Aceste evenimente pot fi catalogate ca fiind produse anteroior datei bilantului, atunci cand trebuie facuta si ajustarea situatiilor financiare, sau pot fi in categoria elementelor ce se produc ulterior datei bilantului, care nu vor afecta situatiile financiare. In cadrul…

Mai mult

Evenimente ulterioare datei bilantului-termenul zilei

Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare, dacă informaţiile respective se referă la condiţii (evenimente, operaţiuni etc.) care au existat la data bilanţului. Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele…

Mai mult

Mai sunt 4 zile pana la depunerea situatiilor–nu uitati de evenimentele ulterioare

Anul acesta, termenul pentru depunerea situatiilor financiare este 30 mai 2014. Mai sunt 4 zile foarte ocupate pentru specialistii in domeniul financiar contabil. Nu uitati insa de posibilitatea existentei evenimentelor ulterioare datei bilantului. Conform O 3055/2009, evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt…

Mai mult

Intrebare IAS 10

Care dintre evenimentele de mai jos , care au aparut dupa data bilantului sunt evenimente pentru care trebuie efectuata o ajustare a situatiilor financiare pe anul respectiv , cu conditia ca valoarea lor sa fie materiala ? a)Unul dintre clientii firmei, cu facturi neincasate la sfarsit de an, si-a declarat insolventa b)O emisiune de noi actiuni. c)Vanzarea unor stocuri imediat…

Mai mult

Evenimente ulterioare datei bilanţului

Conform O 3055/2009, evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru emitere. În accepţiunea prezentelor reglementări, prin autorizarea situaţiilor financiare anuale se înţelege aprobarea acestora de către un consiliu director, administratori sau alte organe de conducere, potrivit organizării entităţii, în vederea înaintării…

Mai mult