De cate feluri pot fi operatiunile impozabile dpdv a TVA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Din punct de vedere a TVA, exista mai multe tipuri de operatiuni impozabile. Acestea pot fi: a) operațiuni taxabile, pentru care se aplica cotele de TVA in vigoare; b) operațiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate…

Mai mult

Persoana obligata la plata taxei pentru importul de bunuri

Conform art. 151.1 din Codul fiscal, plata taxei pentru importul de bunuri supus taxării, este obligaţia importatorului. (1)Importatorul care are obligaţia plăţii taxei pentru un import de bunuri taxabil este: a) cumpărătorul către care se expediază bunurile la data la care taxa devine exigibilă la import sau, în absenţa acestui cumpărător, proprietarul bunurilor la această dată. Prin excepţie, furnizorul bunului…

Mai mult