Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei…

Mai mult