Ce trebuie sa stii despre depunerea bilanturilor pe anul 2019?

Se apropie termenul pentru depunerea situatiilor financiare pe anul 2019. In cursul anului 2020, termenul pentru depunere a fost amanat pe data de 31 iulie 2020 (anterior, pentru firme, termenul a fost 29 mai 2020 – 150 de zile de la inchiderea exercitiului). Fiecare firma depune un bilant cu o anumita structura in functie de categoria de marime in care…

Mai mult

Ce prevede O 1802 cu privire la administratori ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Chiar daca Ordinul 1802/2014 face referire la reglementarile contabile, exista cateva prevederi care stabilesc obligatiile si responsabilitatile administratorilor, astfel: ·       Administratorii au obligatia sa aprobe politicile contabile dezvoltate de entitate (art.5); Administratorii entității trebuie să aprobe politici contabile pentru operațiunile derulate, inclusiv proceduri proprii pentru situațiile prevăzute de legislație. ·       Dacă administratorii…

Mai mult

Raportul administratorilor -elemente esentiale

Raportul administratorilor , document care se anexeaza la situatiile financiare, se elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar si cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. Ce informatii trebuie cuprinse in raport ? • informaţii cu privire la respectarea…

Mai mult

Situatiile financiare anuale simplificate – de ce documente sunt insotite?

Situatiile financiare anuale vor fi însotite de: – note explicative la situatiile financiare anuale; – raportul administratorilor; – raportul de audit sau al comisiei de cenzori, dupa  caz; – propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; – o declaratie scrisa a persoanelor prevazute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si…

Mai mult

Documente insotitoare pentru situatiile financiare

Situaţiile financiare anuale sunt insotite de urmatoarele documente: • raportul administratorilor • raportul de audit /raportul comisiei de cenzori, după caz(persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a două dintre următoarele 3 criterii de mărime: – total active: 3.650.000 euro; – cifra de afaceri netă: 7.300.000 euro; – număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 precum si…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a dezvoltării şi performanţei…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Conform O 3055/2009, consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidelă a dezvoltării şi performanţei activităţilor entităţii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confruntă. Prezentarea de mai sus este o analiză echilibrată şi cuprinzătoare a…

Mai mult

Documente insotitoare pentru situatiile financiare

Conform legii contabilitatii, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării unităţii respective, prin…

Mai mult

Continutul raportului administratorilor

Consiliul de administratie elaboreaza pentru fiecare exercitiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel putin o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale financiare, împreuna cu o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care se confrunta. Se vor face prezentari de informatii cu privire la respectarea conditiilor de capital propriu,…

Mai mult