Politici contabile, manual obligatoriu – exemple uzuale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile şi practicile specific aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare anuale. Exemple de politici contabile sunt următoarele: alegerea metodei de amortizare a imobilizărilor; reevaluarea imobilizărilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora; înregistrarea, pe perioada în care imobilizările corporale sunt trecute în conservare, a…

Mai mult

Cand se pot modifica politicile contabile si ce noutati aduce O 1802/2014 pe aceasta tema ?

Potrivit prevederilor O 1802/2014, o modificare a unei politici contabile aplicate de o entitate poate sa apara fie : a)      la iniţiativa entităţii, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situaţiile financiare anuale. Astfel de initiative pot fi determinate de : ·         o modificare excepţională intervenită în situaţia entităţii sau în contextul economico-financiar în care aceasta îşi…

Mai mult