Situatii care genereza inactivitate fiscala, procedura de declarare a starii de inactivitate

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Material publicat de DGRFP Brasov, 06.09.2019 Situaţiile care generează inactivitatea fiscală Contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege; b) se sustrage controalelor efectuate de…

Mai mult