Termenul zilei: stornarea in negru/rosu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! In momentul in care observam greseli de inregistrare in contabilitate, se va proceda la stornarea acestora. Potrivit practicii si prevederilor legale,  intalnim stornarea in rosu si stornarea in negru a acestor erori. Diferenta este urmatoarea: Stornarea in negru presupune ca pentru corectarea unei inregistrari , se va inversa inregistrarea contabila gresita. In felul…

Mai mult

Corectarea erorilor contabile pe seama contului de profit si pierdere sau pe seama rezultatului reportat?

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie la exercitiul financiar curent, fie la exercitiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării lor. Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni si declaratii eronate cuprinse în situatiile financiare ale entitătii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza sau de a nu utiliza informatii credibile…

Mai mult

Corectarea erorilor contabile ale exercitiului financiar curent si precedent

Exista situatii in care se certifica anumite erori in contabilitate, iar in functie de momentul in care acestea sunt descoperite, distingem : erori ce se pot referi la exercitiul financiar curent erori ce se pot referi la exercitiul financiar precedent Astfel ca in functie de acest moment, se va proceda la corectarea erorii. In ceea ce priveste erorile aferente exercitiului…

Mai mult

Erorile contabile si corectarea lor

Erorile reprezinta omisiuni si declaratii eronate cuprinse in situatiile financiare ale firmei pentru o perioada sau mai multe perioade fiscale. Acestea se produc din greseala de a utiliza sau nu informatii sau ca o greseala de calcul – matematica, aplicarea gresita apoliticilor contabile, a ignorarii sau a interpretarii gresite a evenimentelor si/sau a fraudelor. Privind erorile contabile ale exercitiilor anterioare…

Mai mult