Suspendarea contractului individual de munca – situatii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Suspendarea de drept a contractului individual de munca: concediu de maternitate; concediu pentru incapacitate temporară de muncă; carantină; exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel; îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat; forţă majoră; în cazul în…

Mai mult