Taxa pe valoare adaugata – masuri de simplificare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 331, pin exceptie de la prevederile art. 307 alin. (1), in cazul operatiunilor taxabile, persoana obligata la plata taxei este beneficiarul pentru operatiunile prevazute la alin. (2). Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA.

Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:

 • livrarea urmatoarelor categorii de bunuri: deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora; reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduri industriale ce contin metale sau aliajele lor; deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla; materialele prevazute la pct. 1 – 3 dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;
 • livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase;
 • livrarea de cereale si plante tehnice, inclusiv seminte oleaginoase si sfecla de zahar, care nu sunt in principiu destinate ca atare consumatorilor finali;
 • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva;
 • livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 266 alin. (2);
 • transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • constructiile, astfel cum sunt definite la art. 292 alin. (2) lit. f) pct. 2, partile de constructie si terenurile de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune;
 • livrarile de aur de investitii efectuate de persoane impozabile care si-au exercitat optiunea de taxare si livrarile de materii prime sau semifabricate din aur cu titlul mai mare sau egal cu 325 la mie, catre cumparatori persoane impozabile;
 • furnizarile de telefoane mobile, si anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare;
 • furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final;
 • furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

Articole similare

Comentariul tau aici