Taxarea inversa in cadrul masurilor simplificate si exceptiile privind TVA

 

Baza legala : Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 49/2011

In primul rand trebuie sa precizam faptul ca o conditie obligatorie ce trebuie indeplinita de catre operatorii economici, atat in calitate de furnizori cat si de beneficiari, pentru a putea aplica taxarea inversa in cadrul acestor masuri simplificate privind TVA este de a fi inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal (Legea 571/2003).

Operatiunile ce au loc pe teritoriul Romaniei si care se incadreaza in vederea aplicarii taxarii inverse sunt :

• livrarea de deseuri feroase si neferoase, de rebuturi feroase si neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora;

• livrarea de reziduuri si alte materiale reciclabile alcatuite din metale feroase si neferoase, aliajele acestora, zgura, cenusa si reziduuri industriale ce contin metale sau aliajele lor;

• livrarea materialelor prevazute mai sus dupa prelucrarea/transformarea acestora prin operatiuni de curatare, polizare, selectie, taiere, fragmentare, presare sau turnare in lingouri, inclusiv a lingourilor de metale neferoase pentru obtinerea carora s-au adaugat alte elemente de aliere;

• livrarea de deseuri de materiale reciclabile si materiale reciclabile uzate constand in hartie, carton, material textil, cabluri, cauciuc, plastic, cioburi de sticla si sticla;

• livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare;

• transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, astfel cum sunt definite la art. 3 din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, transferabile in conformitate cu art. 12 din directiva, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva;

• livrarea de cereale si plante tehnice mentionate la art. 160 aliniatul (2) litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificata de OUG nr 49/2011 si care figureaza in nomenclatura combinata stabilita prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, cu observatia ca, in acest caz, taxarea inversa s-a aplicat pana la 31 mai 2013 inclusiv.

Ar mai fi de remarcat si faptul ca :

• reglementarile referitoare la masurile de simplificare sunt aplicabile doar pentru livrarile de bunuri sau prestari servicii mentionate mai devreme, care au loc in Romania, in conformitate cu prevederile art.132 si 133 din Codul Fiscal si sunt operatiuni taxabile conform Titlului IV din Codul Fiscal;

• pentru livrarile de bunuri / prestarile de servicii, furnizorii/prestatorii nu vor inscrie in facturile emise taxa colectata aferenta acestora;

• in cazul beneficiarilor livrarilor de bunuri/prestari servicii, acestia vor determina taxa aferenta si o vor evidentia atat ca taxa colectata cat si ca taxa deductibila, astfel incat dreptul de deducere a TVA se va exercita in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 – 147^1 din Codul Fiscal;

• in cazul furnizorilor/ prestatorilor care sunt persoane impozabile cu regim mixt, acestia vor lua in calculul pro-rata (ca operatiune taxabila) valoarea livrarilor/prestarilor pentru care au aplicat taxarea inversa; in cazul neaplicarii taxarii inverse prevazuta de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/ prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

 


Articole similare

Comentariul tau aici