Taxare inversa livrare laptopuri cu timbru verde – speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Speta contribuabil: “Pentru timbrul verde facturat ca și poziție distinctă în aceeași factură în care sunt livrate laptopurile, a căror valoare exclusiv taxa depășește 22.500 lei, se aplică taxarea inversă?” Raspuns ANAF: Potrivit prevederilor din Codul fiscal, coroborate cu prevederile din normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal,…

Mai mult

Aplicarea taxarii inverse in 2016-comunicat DGRFP Cluj

COMUNICAT DE INTERES PUBLIC – DGRFP Cluj, 17.12.2015 ,,Aplicarea taxarii inverse în anul 2016” ,,Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca informeazacontribuabilii ca începând cu data de 1 ianuarie 2016 , prin intrarea în vigoare a prevederilor noului Cod fiscal aprobate prin Legea nr.227/2015 se extinde aplicarea taxarii inverse si pentru livrarile taxabile de cladiri, parti de cladire si terenuri…

Mai mult

Achizitie intracomunitara – monografie contabila taxare inversa

Se achizitioneaza o instalatie in valoare de 10.000 EURO  (cursul valutar la data facturarii: 4,43 RON/EUR). Termenul de plata o luna de zile. Cursul valutar folosit pentru actualizarea monetara este (4,49 RON/EUR). Cand are loc achitarea datoriei  (4,42 RON/EUR). Instalatia se amortizeaza liniar. Achizitie instalatie (10.000 * 4,43 = 44.300 lei) 2131                       =                             404         44.300 Taxare inversa 4426                       =                             4427      …

Mai mult

Taxarea inversa la TVA in cazul transferului de certificate verzi

Baza legala: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea 220/2008  Printre modificarile aduse la aplicarea taxarii inverse la TVA, incepand cu data de 01.09.2013, se numara: • aplicarea taxarii inverse pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila stabilit in Romania asa cum il defineste art. 125^1 alin. (2) din Legea nr. 571/2003…

Mai mult

Taxarea inversa in cadrul masurilor simplificate si exceptiile privind TVA

  Baza legala : Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare ; Legea 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 49/2011 In primul rand trebuie sa precizam faptul ca o conditie obligatorie ce trebuie indeplinita de catre operatorii economici, atat in calitate de furnizori cat si de beneficiari, pentru a putea aplica taxarea inversa in cadrul acestor masuri simplificate privind…

Mai mult

Ce se intampla in cazul neaplicarii taxarii inverse ?

Conform pct. 82 alin. (7) din normele date în aplicarea art. 160 din Codul fiscal in cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege, organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse conform prevederilor prezentelor norme metodologice. În cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor…

Mai mult

Masuri de simplificare in ce priveste TVA

  Actul legislativ: Codul Fiscal, art. 160 si Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, pct.82. Operaţiunile pentru care se aplică taxarea inversă sunt: • livrarea de deşeuri feroase şi neferoase, de rebuturi feroase şi neferoase, inclusiv livrarea de produse semifinite rezultate din prelucrarea, fabricarea sau topirea acestora; • livrarea de reziduuri şi alte materiale reciclabile alcătuite din metale feroase…

Mai mult

Tipuri de operatiuni impozabile – TVA

Operatiunile impozabile in Romania din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata sunt de mai multe tipuri: 1. Operaţiuni taxabile, pentru care se aplică cotele de 19%, respective 9% (cote mentionate la art. 140 din Codul Fiscal); 2. Operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau…

Mai mult