Timpul de raspuns al autoritatilor la solicitarile contribuabililor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Atunci cand se formuleaza o petitie catre autoritati este important sa fie respectate anumite reguli. De asemenea, autoritatile au obligatia sa asigure un raspuns intr-un anumit numar de zile.

Actul normativ care reglementeaza aceste obligatii este destul de vechi : Ordonanta nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Ce este o petitie?

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Important! Modul de soluționare a petițiilor adresate Parlamentului și Președintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.

Organizarea unui departament de relatii cu publicul

Autoritățile și instituțiile publice prevăzute mai sus sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se ingrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari.
Acest departament înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului si este obligat să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către compartimentul pentru relații cu publicul, care se îngrijește și de clasarea și arhivarea petițiilor.

Ce informatii trebuie sa contina o petitie?

Petitiile trebuie sa contina datele de identificare ale petitionarului. Daca sunt anonime sau nu sunt trecute datele de identificare ale petiționarului nu se iau în considerare și se clasează.

Termenul de formulare pentru raspuns

Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o informare și o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei și gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului.

Daca se trimit mai multe petitii de la aceasi persoana catre aceeasi institutie, sesizand aceeasi problema, se va primi un singur raspuns.

Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.

Citeste si: Termen depunere declaratie C168 pentru contracte de inchiriere

Articole similare

Comentariul tau aici