Top 10 noutati legislative in perioada 1 – 17 august 2012

• In 16.08.2012 a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finante, in sectiunea Transparenta legislativa, un nou proiect de Ordonanta pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal . Modificari exista la toate capitolele insa cea mai populara masura este cea prin care se propune introducerea sistemului TVA la încasare.

Mai multe detalii gasiti aici: https://www.contzilla.ro/2012/08/noi-si-noi-proiecte-de-modificare-a-codului-fiscal/

• In data de 14.08.2012 pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat un Proiect de Hotarare pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor şi a Hotărârii Guvernului nr. 1324/2009 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Financiare.

https://www.contzilla.ro/2012/08/modificari-in-functionarea-anaf-garzii-financiare-si-autoritatii-nationale-a-vamilor/

• In M.Of. 582/14.08.2012 a fost publicat Ordinul 1135 din 14.08.2012 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă .

https://www.contzilla.ro/2012/08/modificarea-formularelor-pentru-contributii-cu-retinere-la-sursa-sau-autoimpunere/

• In data de 13.08.2012 a fost publicat pe site-ul Ministerului de Finanante un Proiect de ordonanta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala. Printre cele mai importante masuri propuse se numara :

– Data depunerii declaraţiei prin mijloace electronice de transmitere la distanţă pe portalul e-România este data înregistrării acesteia pe portal, astfel cum rezultă din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor, cu condiţia validării conţinutului declaraţiei. În cazul în care declaraţia nu este validată, data depunerii declaraţiei este data validării astfel cum rezultă din mesajul electronic.

– Pentru obligaţiile fiscale de plată nedeclarate de contribuabil şi stabilite de organele de inspecţie fiscală, contribuabilii sunt sancţionaţi cu o penalitate de 30% din obligaţiile fiscale principale de plată individualizate în decizia de impunere.

Mai multe detalii gasiti aici : https://www.contzilla.ro/2012/08/proiect-de-ordonanta-pentru-modificarea-codului-de-procedura-fiscala/

• In M.Of. 569/10.08.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.100 din 20.07.2012 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și pentru aprobarea modelului și conținutului unui formular.

Mai multe detalii gasiti aici : https://www.contzilla.ro/2012/08/modificarea-procedurii-de-inregistrare-in-scopuri-de-taxa/

• In Monitorul Oficial 563/09.08.2012 a fost publicata Hotararea nr. 797 din 31.07.2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin utilizarea tehnologiilor noi și crearea de locuri de muncă .

Scopul hotărârii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională, denumită în continuare schemă. Dezvoltarea regională se realizează prin investiții care utilizează tehnologii noi și creează locuri de muncă în anumite sectoare ale economiei. Mai multe detalii gasiti aici:

https://www.contzilla.ro/2012/08/instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sprijinirea-investitiilor-proiect-aprobat/

• Pe site-ul Ministerului de Finante a fost publicat in data de 09.08.2012 un Proiect Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi .

https://www.contzilla.ro/2012/08/auditul-statutar-si-organizarea-activitatii-de-expertiza-contabila-proiect-legislativ/

• In Monitorul Oficial nr. 558/08.08.2012 a fost publicat Ordinul nr. 1.076 din 06.08.2012 privind încasarea sumelor reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.

https://www.contzilla.ro/2012/08/incasarea-prejudiciului-cauzat-din-evaziune-fiscala-noutati-legislative/

• In M.Of. 543/03.08.2012 a fost publicata Hotararea nr. 16 din 29.03.2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calității de membru, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor fizice și autorizarea, înscrierea, evidența, retragerea și suspendarea persoanelor juridice în și din Registrul public al auditorilor financiari .

https://www.contzilla.ro/2012/08/inregistrarea-si-evidenta-auditorilor-financiari-norme-cafr/

• In Monitorul Oficial nr 543/03.08.2012 a fost republicata Legea Nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesioniști și consumatori .

https://www.contzilla.ro/2012/08/clauzele-abuzive-din-contractele-incheiate-intre-profesionisti-si-consumatori/

 

Articole similare

Comentariul tau aici