Top noutati fiscale propuse pentru 2023-2024

Ministerul Finantelor a publicat in 19.09.2023 un proiect de act normativ care contine in cele peste 80 de pagini o serie intreaga de masuri fiscale cu impact in aproape toate domeniile de activitate:

Microintreprinderi

1.Se modifica cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor astfel:

 a) 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la lit. b) pct. 2;

 b) 3%, pentru microîntreprinderile care:

1. realizează venituri peste 60.000 euro; sau

2. desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 -Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.

Celelalte conditii raman nemodificate.

Nota.Nu s-a introdus in proiect prevederea cu pragul de rentabilitate a carui depasire ar insemna pierderea regimului fiscal de microintreprindere si nici limitarea detinerii de microintreprinderi la una.

2.Microîntreprinderile care devin plătitoare de impozit pe profit ca urmare a neîndeplinirii condițiilor sau ca urmare a exercitării opțiunii, comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului fiscal următor.

Facilitati fiscale

IT

3.Revizuirea reglementării privind acordarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator în sensul restrângerii aplicării facilităților fiscale pentru un singur contract individual de muncă, raport de serviciu, act de delegare sau detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, pe baza opțiunii exprimate, în scris, prin declarație pe propria răspundere la angajator/plătitor, după caz.

4.Limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară.

5.Limitarea aplicării facilității fiscale până la 31 decembrie 2028 inclusiv, similar cu termenul prevăzut pentru facilitățile fiscale acordate sectoarelor construcții, agricol și industria alimentară.

Facilitati in constructii, sectorul agricol si industria alimentara

6.Se elimină scutirea de la plata contribuțiilor sociale de sănătate pentru angajații din construcții și din agricultură, precum și din industria alimentară.

Tichete de masa

7.Se introduce posibilitatea ca angajatorul sa acorde contravaloarea tichetelor in lei, in aceleasi conditii ca si tichetele obisnuite (limite, destinatie)

8.Se va datora contributia la sanatate pentru tichetele de masa acordate sau echivalentul acestora in lei.

Legea societatilor comerciale

9.Prelungirea termenului de transmitere către Agenția Nationala de Administrare Fiscala a listelor pentru care ONRC urmează să formuleze acțiuni de dizolvare/radiere de la 15 zile la 45 zile calendaristice.

Persoane fizice- noutati fiscale

10.Se introduce in Codul fiscal un nou impozit: impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare care se va datora de persoanele fizice care au în proprietate clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii depășește 2.500.000 lei si de asemenea de catre persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate/înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se va calcula la valoarea care depaseste plafoanele, cota fiind 0.3%.

11.Orice venituri realizate de persoanele fizice constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată se impun
cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului şi al accesoriilor.

12.Persoanele fizice care realizează veniturile din activitati independente din una sau mai multe surse vor datora contribuţia de asigurări sociale de sănătate, la o bază anuală de calcul egală cu venitul net anual realizat/brut sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe ţară în vigoare la termenul de depunere a declaraţiei unice.

E-factura

13.Instituirea unui sistem de raportate a facturilor în perioada 1 ianuarie – 31 iunie 2024, fără aplicarea de sancțiuni în primele trei luni și trecerea la transmiterea obligatorie a facturilor prin Sistemul RO e-factura în relația B2B începând cu 1 iulie 2024.

TVA

14.Revizuirea semnificației expresiei locuințe care în momentul livrării pot fi locuite ca atare, în sensul introducerii și a unor condiții cu privire la gradul de finisare a locuințelor și la dotările necesare.

15.Menținerea cotei reduse de TVA de 5% pentru livrarea de manuale școlare, cărți, ziare și reviste, accesul la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziții, cinematografe și evenimente culturale, altele decât cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m) din Codul fiscal, livrarea de lemn de foc și energie termică.

16.Trecerea de la cota de 5% la cota de 9% pentru livrarea de locuințe sociale, livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, livrarea şi instalarea de panouri fotovoltaice, panouri solare termice, pompe de căldură şi alte sisteme de încălzire de înaltă eficienţă), iar pentru celelalte operațiuni să se aplice cota standard de TVA.

17.Trecerea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% la aplicarea cotei standard de TVA pentru livrarea de bere fără alcool și de alimente cu zahăr adăugat, al căror conținut total de zahăr este de minimum 10g/100g produs.

18.La art. 294 alin. (5) se propune eliminarea scutirii de TVA cu drept de deducere aplicabile operațiunilor efectuate către unități spitalicești de stat.

Plafoane la tranzactii in numerar si casierie

19.Se instituie un plafon de casă la nivelul unei casierii, respectiv 50.000 lei pentru fiecare casierie în parte.

20.Se reduc plafoanele de incasari/plăți numerar: incasarile/plățile se vor putea face în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 lei/zi iar plățile către magazinele de tipul cash and carry în limita unui plafon zilnic total de 2.000 lei;

21.Plățile din avansuri spre decontare se vor în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

21.Se reglementează posibilitatea sancționării și a persoanei fizice pentru depășirea plafonului de plăți.

23.Se majorează sancțiunea contravențională, respectiv stabilirea unei amenzi în procent de 25% din suma care depășește plafonul stabilit, dar nu mai puțin de 500 lei.

Citeste si : Plafon 50.000 la soldul casieriei si plafoane reduse la platile cu numerar

Impozit pe profit-noutati fiscale

24.Contribuabilii, alții decât cei prevăzuți la art. 15 (cei care aplica regimurile speciale), care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50.000.000 euro, și care în anul de calcul determină un impozit pe profit, cumulat de la începutul anului fiscal/anului fiscal modificat până la sfârșitul trimestrului/anului de calcul, mai mic decât impozitul minim pe cifra de afaceri stabilit potrivit unei formule, sunt obligați la plata impozitului pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

25.Se instituie un impozit pe cifra de afaceri, în cazul instituțiilor de credit -persoane juridice române şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice străine, raportat la cifra de afaceri, suplimentar impozitului pe profit.

Citeste detaliat aici: Impozit pe profit 2024 -masuri propuse oficial de MF proiect din 19.09.2023

Articole similare

Comentariul tau aici