Transportul cu trenul si cu metroul-facilitati pentru studenti

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF 813 din 08.09.2023 s-a publicat Hotararea 811 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern cu trenul și cu metroul pentru studenți.

Studenti romani/straini inmatriculati in Romania

Studenții români/străini, în vârstă de până la 30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile
de învățământ superior acreditate din România și din Academia Română beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 90%
la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic atât timp cât își păstrează calitatea de student confirmată prin viza de valabilitate aplicată pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Studenții cu unul sau ambii părinți decedați, precum și studenții proveniți din centrele de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază pe teritoriul României de gratuitate la toate categoriile de trenuri la transportul feroviar intern, clasa a II-a, pe tot parcursul anului
calendaristic atât timp cât își păstrează calitatea de student confirmată prin viza de valabilitate aplicată pe legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport.

Studenti romani inmatriculati in strainatate

Studenții cetățeni români, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care sunt înmatriculați la instituții de învățământ în străinătate
la forma de învățământ cu frecvență beneficiază pe teritoriul României de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, clasa
a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic atât timp cât își păstrează calitatea de student, începând cu data prevăzută la art. 260
alin. (15) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.

In ce priveste călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, studenții plătesc integral următoarele diferențe tarifare:
diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.

Documentele necesare eliberarii titlurilor de calatorie (cu metroul sau trenul)

Operatorii de transport elibereaza titlurile de calatorie in baza prezentării de către student în format fizic, în original, a
unuia
dintre documentele enumerate mai jos:
a) legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport, în cazul studenților români/străini, în vârstă de până la
30 de ani, înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență în instituțiile de învățământ superior acreditate din România și în
Academia Română;
b) legitimația de student pentru reducere/gratuitate la transport pe care se menționează „Gratuitate” și se semnează și
se aplică ștampila instituției de învățământ superior, în cazulstudenților cu unul sau ambii părinți decedați, precum și în cazul
studenților proveniți din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal;
c) adeverința pentru atestarea calității de student doar pentru studenții din anul I de studii, până la emiterea legitimației de student;
d) carnet/card de student în cazul studenților cetățeni români, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, care sunt înmatriculați la instituții de învățământ în străinătate la forma de învățământ cu frecvență; carnetul/cardul de student trebuie să fie însoțit de o traducere legalizată din care să reiasă că studentul este înscris la o instituție de învățământ din străinătate, la forma de învățământ cu frecvență.

Citeste si: 10 intrebari privind autoturismul pe firma

Articole similare

Comentariul tau aici