Tranzactii in valuta care nu genereaza diferente de curs si solduri in valuta care nu se reevalueaza

  1. Tranzactii in valuta care nu genereaza diferente de curs

Tranzactiile in valuta necesita o atentie deosebita la utilizarea corecta a cursului de schimb, pentru calculul corect al reevaluarii la final de luna dar si pentru stabilirea diferentelor de curs la decontarea facturilor in valuta.

Exista un tip de tranzactie in valuta care nu genereaza diferente de curs: licitatiile valutare sau altfel spus vanzarea-cumpararea de valuta.

Punctul 304 alin. (2) din OMFP 1802/2014 prevede ca operațiunile de vânzare-cumpărare de valută, inclusiv cele derulate în cadrul contractelor cu decontare la termen, se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

In SmartBill Conta, tranzactiile in valuta se opereaza separat de cele in lei: ne referim aici la inregistrarea achizitiilor si vanzarilor.

In cazul jurnalelor de banca, inregistrarea in lei sau valuta se face dupa alegerea contului cu care se doreste a se lucra – 5121 pentru lei si 5124 pentru valuta.

Schimburile valutare se realizeaza prin intermediul contului 581- cont de tranzit, utilizand cursul bancii, pentru a nu genera diferente de curs.

2.Solduri in valuta care nu se reevalueaza

La sfarsitul de perioada toate elementele monetare exprimate in valuta:

  • disponibilitati si alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele si depozitele bancare;
  • creantele si datoriile in valuta;

trebuie evaluate utilizand cursul de schimb valutar, comunicat de BNR si valabil la data incheierii perioadei.

103      Alte elemente de capitaluri proprii

107      Diferente de curs valutar din conversie

161      Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

162      Credite bancare pe termen lung

166      Datorii care privesc imobilizarile financiare

167      Alte imprumuturi si datorii asimilate

168      Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate

267      Creante imobilizate

269      Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

401      Furnizori

403      Efecte de platit

404      Furnizori de imobilizari

405      Efecte de platit pentru imobilizari

408      Furnizori – facturi nesosite

411      Clienti

413      Efecte de primit de la clienti

418      Clienti – facturi de intocmit

451      Decontari intre entitatile afiliate

453      Decontari privind interesele de participare

455      Sume datorate actionarilor/asociatilor

456      Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

461      Debitori diversi

462      Creditori diversi

508      Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

509      Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

512      Conturi curente la banci

531      Casa

541      Acreditive

542      Avansuri de trezorerie

Nu se cuprinde in lista de elemente care se reevalueaza soldurile conturilor:

4091 Furnizori – debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor

4092 Furnizori – debitori pentru prestări de servicii

4093 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

4094 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale

In programul de contabilitate SmartBill reevaluarea elementelor in valuta se realizeaza automat, la final de luna , fiind cuprinsa in procedura de inchidere de luna:

Articole similare

Comentariul tau aici