Trecerea de la metoda reevaluarii la metoda costului-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, procedează la ajustarea sumelor evidenţiate în contul 105 «Rezerve din reevaluare» în funcţie de modalitatea în care, pe perioada în care a fost efectuată reevaluarea, au transferat sumele în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), după cum urmează:
a) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, pe măsura amortizării activului, închid rezerva din reevaluare (soldul contului 105 «Rezerve din reevaluare») pe seama imobilizării căreia îi corespunde rezerva respectivă (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale);
b) entităţile care au avut ca politică contabilă transferul rezervei din reevaluare în contul de rezultat reportat, la scoaterea din evidenţă a imobilizării pentru care s-a constituit rezerva respectivă, procedează astfel:
– transferă din contul 105 «Rezerve din reevaluare» în contul 1175 «Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare» rezerva corespunzătoare sumelor amortizate din valoarea imobilizării;
– reduce valoarea imobilizării cu rezerva din reevaluare aferentă valorii care nu a fost amortizată (articol contabil 105 «Rezerve din reevaluare» = 21 x Imobilizări corporale).

Entităţile care decid ca în cazul imobilizărilor corporale să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului, vor urmări ca aplicarea acestei opţiuni să nu conducă la subevaluarea activelor respective, faţă de valoarea care ar fi fost recunoscută în bilanţ dacă acele imobilizări corporale nu ar fi fost reevaluate.

Aceste prevederi se aplică indiferent dacă reevaluarea a fost efectuată prin aplicarea unui indice sau prin recalcularea valorii nete a imobilizării.

Modificarea politicii contabile aplicabilă imobilizărilor corporale care decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului nu se contabilizeaza  în contul 1173, potrivit prevederilor art. 62^1 alin (2) “Entităţile care modifică politica contabilă aplicabilă imobilizărilor corporale în sensul că decid să treacă de la metoda reevaluării la metoda costului aplică prevederile alin. (1), prin excepţie de la cerinţele pct. 63 alin. (1)”.

Exemplu de monografie

La sfârșitul anului N-1 societate X SRL  achiziționează o cladire la costul de 300.000 lei, amortizat liniar în 30 ani.

La sfârșitul anului N+1 X SRL reevaluează cladirea la valoarea justă de   284.000 lei și alege ca politică contabilă transferul lui 105 la 1175 pe mădura amortzării activului.

La sfârșitul anului N+3 X SRL decide să treacă de la modelul reevaluării la modelul cost.

Anul N: 

Înregistrarea amortizării: 300.000 lei/30 ani = 10.000 lei/an

681 = 281    10.000 lei

Anul N+1: 

1.Înregistrarea amortizării:

681 = 281    10.000 lei

2.Reevaluarea: Valoarea rămasă la 31.12.N+1 = 300.000 lei – 20.000 lei = 280.000 lei

a)Anularea amortizării cumulate:

281 = 213   20.000 lei

b)Înregistrarea plusului de valoare: 284.000 lei – 280.000 lei = 4.000 lei 

213 = 105   4.000 lei

Anul N+2:

1.Înregistrarea amortizării: 284.000 lei valoare justă/28 ani rămași = 10.142,86 pe an 

681 = 281   10.142,86 lei

2.Transferul lui 105 la 1175: 4.000 lei/28 ani = 142,86 lei pe an

105 = 1175   142,86 lei

Anul N+3:

1.Înregistrarea amortizării: 

681 = 281   10.142,86 lei 

2.Transferul lui 105 la 1175: 

105 = 1175   142,86 lei

3.Trecearea de la modelul valorii juste la modelul cost: sold 105 = 4.000 lei – 142,86 lei – 142.86 lei = 3.714,28 lei

105 = 213   3.714,28 lei

La sfârșitul anului N+3 activul va figura în bilanț cu valoarea= 284.000 lei – 2 ani x 10.142,86 lei – 3.714,28 lei = 260.000 lei

Valoarea rămasă la 31.12.N+3 dacă activul nu era reevaluat = 300.000 lei – 4 ani x 10.000 lei = 260.000 lei

Deci opțiunea nu conduce la subevaluarea activului.

Autor articol: Urzica Laura, economist, profil Linkedin –click aici

 

Articole similare