TVA in 2020-SINTEZA noutatilor legislative in anul 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Datorita contextului, noutatile in materie de TVA au trecut in plan secund, pe primul loc fiind problemele legate de salarizare, somaj tehnic, facilitatile pentru parinti.

Mai jos am pregatit o sinteza a principalelor modificari care au impactat TVA in anul 2020.

Modificarile vizeaza urmatoarele directii:

1.Stocurile la dispoziția clientului 

Masura care vizeaza stocurile la dispozitia clientului este o masura cu aplicabilitate mai mica in practica- in sensul ca sunt putine companii (in general multinationale) care aplica aceasta structura.

Noutatea consta pe scurt în faptul ca mişcarea intracomunitara are loc la data cand bunurile sunt luate din stoc, nu la data transferului inițial al bunurilor.

Baza legala : Ordonanta 6/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Ca urmare a introducerii în Codul fiscal a regimului stocurilor la dispoziția clientului, a fost necesară completarea formularului 390- Declaraţia recapitulativă cu rubrici referitoare la informaţii privind transferul de bunuri în cadrul regimului stocuri la dispoziţia clientului, astfel:

  • persoanele impozabile care au obligaţia completării şi depunerii declaratiei recapitulative vor înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al persoanelor impozabile cărora le sunt destinate bunurile expediate sau transportate în cadrul regimului stocuri la dispoziția clientului, precum și cu privire la orice modificare a informațiilor deja furnizate
  • Formularul nou se completează şi se depune începând cu operaţiunile desfăşurate în luna februarie 2020.

Baza legala : Ordinul ANAF 705/2020

Pe de alta parte s-au introdus si doua noi registre :

  • Fiecare persoană impozabilă care transferă bunuri în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului păstrează un registru care permite autorităţilor fiscale să verifice aplicarea corectă a articolului respectiv.
  • Fiecare persoană impozabilă căreia îi sunt livrate bunurile în cadrul regimului de stocuri la dispoziţia clientului ţine un registru al bunurilor respective.

Poti citi aici : Lista completa a evidentelor pe care trebuie sa le tina o persoana inregistrata in scop de TVA.

2.Operatiunile in lant

In cazul livrarilor în lanƫ, transportul poate fi alocat unei singure tranzacƫii fapt ce, în  cazul livrarilor intracomunitare are o importanƫa deosebita pentru aplicarea scutirii de TVA.

Noua reglementare a adus o clarificare în sensul ca, în cazul în care aceleași bunuri sunt livrate succesiv și sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru direct de la primul furnizor la ultimul client din lanț, expedierea sau transportul este atribuit numai livrării efectuate către operatorul intermediar (acesta fiind un furnizor din lanț, altul decât primul furnizor din lanț, care expediază sau transportă bunurile, fie el însuși, fie prin intermediul unei părți terțe care acționează în numele său).

Prin excepție, expedierea sau transportul este atribuit numai livrării de bunuri efectuate de către operatorul intermediar în cazul în care operatorul intermediar a comunicat furnizorului său codul său de înregistrare în scopuri de TVA care i-a fost eliberat de către statul membru din care sunt expediate sau transportate bunurile.

Baza legala : Ordonanta 6/2020

3.Scutirea aplicabila livrarilor de bunuri

Scutirea de TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri se va aplica daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii : A. Cod valid + declaratia 390 depusa corect B. Dovada transportului

Baza legala : Ordonanta 6/2020

4.S-a modificat incadrarea in categoria second hand pentru pietre pretioase si anumite obiecte vechi

Incepand cu 06.05.2020 nu sunt considerate bunuri second-hand:

  • pietrele prețioase, indiferent dacă sunt sau nu tăiate, sparte în lungul fibrei, gradate sau șlefuite, însă nu montate sau fixate, ce pot fi utilizate pentru producerea de bijuterii clasice și fantezie, obiecte de aurărie și argintărie și similare;
  • obiectele vechi care sunt executate din metale prețioase sau și cu pietre prețioase, cum ar fi bijuteriile (clasice și fantezie), obiectele de aurărie și argintărie și toate celelalte obiecte vechi, inclusiv uneltele, integral sau parțial formate din aur, argint, platină, pietre prețioase, indiferent de gradul de puritate a metalelor și pietrelor prețioase, dacă aceste obiecte nu mai sunt apte să îndeplinească funcționalitatea lor inițială și nu au păstrat decât funcționalitățile inerente acestor metale și pietre.

Baza legala: Hotărârea nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

5.S-au introdus in norme criteriile de risc la inregistrarea in scop de TVA in anumite situatii

In ce priveste inregistrarea persoanelor impozabile in scop de TVA se aduc completari punctului 88 din normele de aplicare, introducandu-se doua anexe noi care contin o detaliere a criteriilor de risc.

Contintul detaliat este prezentat aici.

Baza legala: Hotărârea nr. 340/2020 pentru modificarea și completarea titlului VII “Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

6.Rambursarea TVA- prevederi noi in situatia de urgenta

Masura prevede ca TVA solicitată la rambursare prin D300 cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Initial aceasta a fost o masura care avea ca efect o perioada de inca 30 de zile de la finalul situatiei de urgenta respectiv pana in 13 iunie 2020, potrivit OUG 48/2020, dar a fost prelungita ulterior pana la data de 25 octombrie 2020 in baza OUG 99/2020.

Exista cateva situatii pentru care nu se aplica aceasta derogare, pe care le-am prezentat AICI.

Baza legala : OUG 48/2020, OUG 99/2020

7.Scutirea de TVA la import în cazul organizaţiilor cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF

Mărfurile importate pentru combaterea efectelor COVID-19 în cursul anului 2020 sunt scutite de taxe de import și TVA atunci când acestea sunt importate pentru a fi puse în liberă circulație de către sau în numele unor organizații de stat, inclusiv organisme de stat organisme publice și alte organisme de drept public sau de către sau în numele unor organizații cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de ANAF prin unităţile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire.

Organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic:

  • care anterior datei de 11 mai 2020 (30 ianuarie – 10 mai 2020) se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491, sunt considerate autorizate pentru importurile efectuate anterior acestei date şi fac obiectul controlului ulterior al organelor cu atribuţii de control din cadrul ANAF;
  • care au efectuat importuri fără a beneficia de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA anterior datei de 11 mai 2020 (30 ianuarie – 10 mai 2020), şi se încadrau în prevederile Deciziei 2020/491, pot solicita rambursarea taxelor la import şi a TVA la organele vamale competente.

Baza legala : Ordinul MFP nr. 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020.

8. S-a suspendat depunerea D 392A, B si 393 pana la 31 decembrie 2022

Baza legala : OUG 6/2020

9.Analiza de risc la inregistrarea in scop de TVA se va face dupa inregistrare

După înregistrarea în scopuri de TVA societatile vor face obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) şi prevederilor art. 7 din Codul de procedură fiscală.

Anterior, analiza de risc se realiza inainte de acordarea codului de TVA, organul fiscal putand decide sa nu acorde codul pentru persoanele cu risc fiscal ridicat.

Cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (14.05.2020), se soluţionează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

Baza legala: OUG 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale

Articole similare

Comentariul tau aici