Uber, Bolt si activitatile de transport alternativ- noutati legislative L204/2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In MOF nr. 901/07.11.2019 a fost publicata Legea 204/2019 care aduce modificari Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49 din 25 iunie 2019 privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, astfel:

 • in situația în care operatorul platformei digitale este o persoană juridică nerezidentă, acesta este obligat să aibă pe toată perioada în care își desfășoară activitatea de intermediere a transportului alternativ pe teritoriul României o filială înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin care se derulează activitățile comerciale în România.
 • avizul tehnic pentru platformele digitale va avea o valabilitate de 24 de luni (anterior era 12 luni)
 • copia conformă a autorizației pentru transportul alternativ se eliberează operatorului de transport alternativ autorizat numai pentru autoturismele deținute în proprietate, închiriere sau comodat (se elimina prevederea ca trebuie sa fie înmatriculate în județul respectiv sau, după caz, în regiunea de dezvoltare București-Ilfov)
 • se inlocuieste obligatia platii unei taxe anuale în valoare de 50.000 lei la bugetul de stat cu obligatia platii unei taxe în valoare de 100.000 lei la fiecare 24 de luni;
 • se prelungeste termenul pentru care persoanele fizice și juridice care derulează operațiuni ce intră sub incidența prezentei ordonanțe de urgență beneficiază de o perioadă de tranziție pana la data de 1 februarie 2020. (Anterior data era 1 noiembrie 2019).

Conform legii, prin activitate de transport alternativ cu autoturism și conducător auto intermediată printr-o platformă digitală, denumită în continuare transport alternativ se intelege deplasarea persoanelor, cu ajutorul unui autoturism, în baza unui contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismului, care este intermediat de un operator al platformei digitale conform prezentei ordonanțe de urgență printr-o platformă digitală.

Aici se pot include platformele: Uber, Bolt, Clever,etc.

Transportul alternativ este efectuat de un operator de transport alternativ autorizat, contra cost, pe bază de contract de transport alternativ încheiat între pasager și operatorul de transport alternativ deținător al autoturismelor, care este intermediat de un operator al platformei digitale, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, printr-o platformă digitală.

Conditii pentru autorizarea operatorilor de transport alternativ

Transportul alternativ se efectuează numai de către operatori de transport alternativ autorizați, care dețin, pentru fiecare autoturism utilizat la efectuarea transportului alternativ, copie conformă valabilă și ecusonul pentru transport alternativ, eliberate în condițiile de mai jos.

În vederea obținerii autorizației pentru transportul alternativ operatorul de transport alternativ depune la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. din județul sau municipiul București unde își are sediul sau domiciliul, după caz, următoarele documente, prin care dovedește îndeplinirea condițiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență:
a) cerere;
b) copie a certificatului de înregistrare ca transportator și a certificatului constatator, eliberate de registrul comerțului;
c) certificat de atestare a pregătirii profesionale a conducătorilor auto;
d) copie a certificatului de competență profesională pentru managerul de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, ori copie de pe certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere, în cazul persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, obținut conform reglementărilor specifice în vigoare;
e) certificatul de cazier judiciar al conducătorilor auto și, după caz, al managerului de transport alternativ, din care să rezulte că aceștia nu au fost condamnați pentru:

 1. infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice;
 2. infracțiuni privind traficul și consumul de droguri;
 3. infracțiuni contra vieții, contra integrității corporale sau sănătății;
 4. infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile;
 5. infracțiuni contra libertății și integrității sexuale;
 6. infracțiuni contra patrimoniului;

Cazierul judiciar al managerului de transport alternativ se depune în cazul persoanei juridice;
f) avizul medical și psihologic al managerului de transport alternativ, în cazul persoanei juridice, sau al persoanei fizice titulare a persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, cu mențiunea „apt“.

Autorizația de transport alternativ se eliberează, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, de către agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. competentă pentru o perioadă de 3 ani după plata de către operatorul de transport alternativ a unui tarif de 300 lei, achitat în contul acesteia.
Autorizația de transport alternativ eliberată operatorului de transport alternativ este netransmisibilă.
Operatorul de transport alternativ autorizat are obligația să comunice agenției teritoriale a Autorității Rutiere Române – A.R.R. emitente orice modificare a datelor și informațiilor cuprinse în documentele prevăzute mai sus, printr-o declarație pe propria răspundere, într-un termen de maximum 15 zile de la data modificărilor respective.

Articole similare

Comentariul tau aici