Un alt plafon de incasari de la persoane fizice pentru organizatorii de nunti si botezuri

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, liber profesioniştii, persoanele fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocierile şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 70/2015, respectiv 10.000 lei de la o persoană. În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri.


Cererea, însoțită de documentele justificative, se poate depune prin intermediul Formularului de contact din cadrul Spațiului Privat Virtual (SPV). MODELUL CERERII IL REGASITI AICI.
La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:
a) documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele;
b) declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/ spaţiilor/ folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de
autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective;
c) situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la Procedura aprobată prin OMFP 1265/2016. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente;
d) copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c). Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea deciziei de aprobare /deciziei de respingere.

Sursa: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi

Articole similare

Comentariul tau aici