Utilizarea AMEF pentru activitatea de pescuit recreativ/sportiv-speta ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Operatorii economici care au ca obiect de activitate pescuitul recreativ/sportiv au obligatia emiterii bonurilor fiscale catre persoanele fizice la incasarea taxei de pescuit?

Raspuns ANAF

In conformitate cu dispozitiile O.U.G. nr. 28/1999, operatorii economici care incaseaza, integral sau partial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amanuntul, precum si a prestarilor de servicii efectuate direct catre populatie sunt obligati sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale, sa emita bonuri fiscale cu acestea si sa le înmaneze clientilor, cu exceptia activitatilor prevãzute la art. 2, factura fiind eliberata la cererea clientului.
Conform normelor metodologice date in aplicarea O.U.G. nr. 28/1999, aprobate prin H.G. nr. 479/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorii economici sunt persoane fizice si juridice, asociatiile familiale, precum şi orice alte entitati care efectueazã cu plata, pe teritoriul Romaniei, livrari de bunuri cu amanuntul si/sau prestari de servicii direct cãtre populatie, cu exceptia institutiilor publice.
Avand in vedere ca intre exceptiile enumerate la art. 2 din O.U.G. nr. 28/1999, nu figureaza activitatile de pescuit recreativ/sportiv catre populatie, pentru incasarea contravalorii taxei de pescuit de la persoanele fizice, operatorii economici in cauza au obligatia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si de a emite bonurile fiscale la incasarea taxei de pescuit de la persoanele fizice, iar la cererea acestora vor elibera si factura, potrivit legii.

Baza legala

Ordonanta de urgenta a guvernului nr 28 / 1999 articolul 1 alin. (1) și (2) si articolul 2
Hotararea guvernului nr 479 / 2003 articolul 1 alin. (1)

Articole similare