Valoarea de intrare a bunurilor in contabilitate – cele 4 situatii

La data intrării în entitate, bunurile se evaluează  şi se înregistrează  în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel:

a) la cost de achiziție ‐pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

b) la cost de producție ‐pentru bunurile produse în entitate;

c) la valoarea de aport, stabilită  în urma evaluării  ‐ pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social;

d) la valoarea justă ‐pentru bunurile obținute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere.

Articole similare

Comentariul tau aici