Ce este fondul comercial?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Fondul comercial este diferenta dintre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate. Se recunoaste de regula la consolidare. În situațiile financiare anuale individuale, fondul comercial se poate recunoaște numai în cazul transferului tuturor activelor sau al unei părți a acestora…

Mai mult

Care este valoare de inregistrarea in contabilitate a unor plusuri de inventar?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul fuziunii sau încetării activităţii, precum şi în următoarele situaţii: a) la cererea organelor de control, cu prilejul efectuării controlului,…

Mai mult

Bunuri primite in mod gratuit-monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! La intrarea in entitate bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel: cost de achizitie – pentru bunurile procurate cu titlu oneros; la cost de productie – pentru bunurile produse in entitate;  la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii – pentru bunurile…

Mai mult

3 valori pe care orice contabil trebuie sa le cunoasca

Potrivit OMFP 1802/2014, valoarea neta contabila a unui activ este valoarea la care acesta este recunoscut dupa ce se deduc amortizarea acumulata, pentru activele amortizabile si ajustarile acumulate din depreciere sau pierdere de valoare.;  Valoarea justă  a activelor se determină, în general, după  datele de evidență  de pe piață, printr‐o evaluare efectuată, de regulă, de evaluatori autorizați, potrivit legii. În situația în care nu există date pe…

Mai mult

6 cuvinte cheie in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor corporale

Entităţile pot proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului  financiar, astfel încât acestea să fie prezentate în contabilitate la valoarea justă, cu reflectarea rezultatelor acestei reevaluări în situaţiile financiare întocmite pentru acel exerciţiu. Amortizarea calculată pentru imobilizările corporale astfel reevaluate se înregistrează în contabilitate începând cu data de 1 ianuarie anul următor celui pentru care s-a efectuat reevaluarea.…

Mai mult

Valoarea de intrare a bunurilor in contabilitate – cele 4 situatii

La data intrării în entitate, bunurile se evaluează  şi se înregistrează  în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziție ‐pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producție ‐pentru bunurile produse în entitate; c) la valoarea de aport, stabilită  în urma evaluării  ‐ pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social; d) la valoarea…

Mai mult

Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare

  Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare se poate efectua în situaţiile financiare consolidate. Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o altă entitate.  Un activ financiar este orice activ care reprezintă: a) trezorerie; b) un instrument de capitaluri proprii…

Mai mult