Venituri din activitatea fara scop patrimonial ONG – monografie contabila

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit OMFP 3103/2017  in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.

Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fara scop patrimonial se tine distinct pe feluri de activitati, respectiv :

 • activitati fara scop patrimonial;
 • activitati cu destinatie speciala potrivit legii si
 • activitati economice, iar in cadrul acestora pe feluri de venituri.

COMANDA LUCRAREA “MONOGRAFII CONTABILE 2019”

Veniturile din activitatile fara scop patrimonial cuprind:

 • venituri din cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
 • venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
 • venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
 • venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
 • venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri;
 • venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare;
 • venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica;
 • alte venituri din activitatile fara scop patrimonial, care cuprind:
 • venituri din cote-parti primite potrivit statutului;
 • ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru venituri;
 • venituri din despagubiri de asigurare – pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare;
 • venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
 • venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare;
 • venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare;
 • venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
 • veniturile obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare;
 • alte venituri din activitatile fara scop patrimonial.

Exemple de contabilizare a veniturilor din activitati fara scop patrimonial:

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere

5311/5121 = 7311

Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere

5311/5121/3XX = 7312

Inregistrarea donatiilor primite

-donatii in bani

5311/5121= 7331

-donatii sub forma imobilizarilor

21X.01 = 133

681 =281

133 = 7311

Inregistrarea dobanzii si dividendelor aferente activitatii fara scop patrimonial

461/5121 = 734

Inregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate din activitatea fara scop patrimonial

4XX/5124 = 7394

Inregistrarea veniturilor din cote parti

461 = 7391

Inregistrarea veniturilor din reclama si publicitate

461/5121 = 7398

Inregistrarea veniturilor incasate in avans

461/5121 = 472

472 = 7XX

Inregistrarea reluarii pe venituri a ajustarilor din depreciere constituie anterior

29X,39X,49X,59X = 7813/7814

COMANDA LUCRAREA “MONOGRAFII CONTABILE 2019”

Articole similare