Venituri din activitatea fara scop patrimonial ONG-monografie contabila

 • Inscrie-te ACUM la newsletterul GRATUIT Contzilla.ro
 • All Inclusive - toate lucrarile de specialitate - Click AICI!
 • Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

  Potrivit articolui 187 din OMFP 1969/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse.

  Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o entitate, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora.

  Contabilitatea veniturilor persoanei juridice fara scop patrimonial se tine distinct pe feluri de activitati, respectiv activitati fara scop patrimonial, activitati cu destinatie speciala potrivit legii si activitati economice, iar in cadrul acestora pe feluri de venituri, dupa natura lor.

  Veniturile din activitatile fara scop patrimonial cuprind:
  – venituri din cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
  – venituri din taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
  – venituri din donatii si sume sau bunuri primite prin sponsorizare;
  – venituri din dobanzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitatilor rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
  – venituri pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
  – resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale si subventii pentru venituri;
  – venituri din actiuni ocazionale, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului de organizare si functionare;
  – venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea persoanelor juridice fara scop patrimonial, altele decat cele care sunt sau au fost folosite in activitatea economica;
  – alte venituri din activitatile fara scop patrimonial, care cuprind:
  – venituri din cote-parti primite potrivit statutului;
  – ajutoare si imprumuturi nerambursabile din tara si din strainatate si subventii pentru venituri;
  – venituri din despagubiri de asigurare – pagube si din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare;
  – venituri din diferente de curs valutar rezultate din activitatile fara scop patrimonial;
  – venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare;
  – venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare;
  – venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
  – veniturile obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare;
  – alte venituri din activitatile fara scop patrimonial.

  Exemple de contabilizare a veniturilor din activitati fara scop patrimonial:
  Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere
  5311/5121                                                 = 7311
  „Casa in lei”/„Conturi la banci in lei” „Venituri din cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor”
  Inregistrarea cotizatiilor si taxelor de inscriere
  5311/5121/3XX                                       = 7312
  „Casa in lei”/„Conturi la banci in lei” „Venituri din contributiile banesti sau in natura ale membrilor si                                                                                                  simpatizantilor”
  Inregistrarea donatiilor primite
  -donatii in bani
  5311/5121                                                  = 7331
  „Casa in lei”/„Conturi la banci in lei” „Venituri din donatii”

  -donatii sub forma imobilizarilor
  21X.01                              = 133
  „Imobilizari corporale ” „Donatii pentru investitii”
  681                                        =281
  „Cheltuieli de exploatare „Amortizari privind imobilizarile corporale” privind amortizarile, provizioanele si ajustarile                                               pentru depreciere ”
  133                                         = 7311
  „Donatii pentru investitii ” „Venituri din donatii”
  Inregistrarea dobanzii si dividendelor aferente activitatii fara scop patrimonial
  461/5121                                                      = 734
  „Debitori diversi /  Conturi la banci”     „Donatii din dobanzi si dividende otinute din plasarea                                                                                                              disponibilitatilor rezultate din activitati fara scop patrimonial”
  Inregistrarea diferentelor de curs valutar rezultate din activitatea fara scop patrimonial
  4XX/5124                                                               = 7394
  „Conturi de terti / Conturi la banciin valuta”   „Venituri din diferente de curs                                                                                                                                                          valutar rezultate din activitati fara scop patrimonial”
  Inregistrarea veniturilor din cote parti
  461                           = 7391
  „Debitori diversi ” „Venituri din cote parti primite potrvit statutului”
  Inregistrarea veniturilor din reclama si publicitate
  461/5121                                                  = 7398
  „Debitori diversi /  Conturi la banci”  „Venituri obtinute din reclama si publicitate, potrivit legislatiei in vigoare ”
  Inregistrarea veniturilor incasate in avans
  461/5121                                                = 472
  „Debitori diversi / Conturi la banci” „Venituri inregistrate in avans”
  472                                                  = 7XX
  „Venituri inregistrate in avans” „Conturi de venituri ”
  Inregistrarea reluarii pe venituri a ajustarilor din depreciere constituie anterior
  29X,39X,49X,59X = 7813/7814
  „Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor”/ „Venituri din ajustari pentreu deprecierea activelor circulante”

  Articole similare

 • Autor: Delia Mircea
 • Profil Google Plus Delia Mircea

 • Articole similare

  Comments are closed.

  Distribuie acest articol: