10 prevederi legate de inventarierea anuala – Ordinul 2861 din 2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul 2.861 din 2009 este actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

1. Entităţile care au obligatia efectuarii inventarierii au totodata si obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea.

2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia gestionării entităţii.

3. Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

4. Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute trebuie efectuata cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor.

5. La entităţile al căror număr de salariaţi este redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană.

6. Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.

7. Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ.

8. Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către administrator, ordonatorul de credite sau persoana responsabilă cu gestiunea entităţii.

9. In cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, administratorii trebuie să impută persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.

10. Listele cu sorturile de produse, mărfuri, ambalaje şi alte valori materiale care întrunesc condiţiile de compensare datorită riscului de confuzie se aprobă anual de către administratori, ordonatorii de credite sau persoana care are obligaţia gestionării şi servesc pentru uz intern în cadrul entităţilor respective.

Comanda aici un manual de proceduri de inventariere.

Inchiderea anului 2020

Articole similare

Comentariul tau aici