Registre de contabilitate: obligativitate, intocmire, arhivare

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Registre de contabilitate obligatorii Exista 3 registre de contabilitate obligatorii: Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform prevederilor Ordinului 2634/2015. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin la încheierea exercițiului financiar, la termenele de întocmire a situațiilor financiare, a raportărilor…

Mai mult

Registrele pe care o societate comerciala este obligata sa le detina

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Registrele pe care o societate comerciala este obligata sa le detina sunt urmataorele: Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia sa ţină registrul unic de control. Contribuabilii care nu sunt inregistrati la ONRC pot tine registrul unic de control, în funcţie de opţiune.…

Mai mult

Inventarierea: Cine trebuie sa o realizeze? Registrul Inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Inventarul este obligatoriu pentru fiecare societate si trebuie realizat cel putin o data pe an. Responsabilitatea organizarii inventarierii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii.In vederea efectuarii inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activitatii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de…

Mai mult

10 prevederi legate de inventarierea anuala – Ordinul 2861 din 2009

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul 2.861 din 2009 este actul normativ care reglementeaza inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 1. Entităţile care au obligatia efectuarii inventarierii au totodata si obligaţia să emită proceduri proprii privind inventarierea. 2. Procedurile de inventariere trebuie aprobate de administratorul, ordonatorul de credite sau altă persoană care are obligaţia…

Mai mult

3 registre de contabilitate obligatorii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul-jurnal (cod 14-1-1) – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza cronologic toate operatiunile economico-financiare. 2. Registrul-inventar (cod 14-1-2) – este un document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in…

Mai mult

Registrul inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ce este registrul inventar? Registul-inventar este un document contabil obligatoriu in care se inscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, grupate dupa natura lor, conform posturilor din bilant. Elementele de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii inscrise in registrul-inventar au la baza listele de inventariere, procesele verbale de…

Mai mult

Manual de proceduri de inventariere

Conform legislatiei legate de inventariere, fiecare societate trebuie sa dispuna de un set de proceduri proprii de inventariere. Tocmai din acest motiv, am pregatit un Manual al Procedurilor de Inventariere standard, in format editabil (word), de 30 de pagini, care poate fi personalizat in functie de necesitatile fiecarei companii. In acelasi timp, Manualul de Politici de Inventariere este un adevarat…

Mai mult

Registrul Inventar

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Registrul-inventar serveşte ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Se intocmeste de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii, cum ar fi: (1) Societățile…

Mai mult

Cine poate efectua inventarierea ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere, numite prin decizie scrisă. In decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere…

Mai mult

Care sunt registrele de contabilitate obligatorii ?

Registrele contabile se utilizeaza in mod ordonat si astfel completate incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate (conform legii 82/1991). Registrele de contabilitate care sunt obligatorii sunt urmatoarele: Registrul-jurnal; Registrul-inventar; Cartea mare; Pentru a se verifica înregistrarea corecta in contabilitate se va întocmi balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire…

Mai mult

7 lucruri importante despre registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea…

Mai mult

Inventarierea crentelor si datoriilor

In fiecare an, un punct important in efectuarea inventarierii patrimoniului (si totodata mare consumator de timp) o reprezinta inventarierea creantelor si datoriilor fata de clienti/ furnizori. Conform  ordonantei 2861/ 09.oct.2009 , creanţele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în…

Mai mult

Inventarierea anuala a patrimoniului

Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii. În vederea efectuării inventarierii, aceste persoane trebuie sa aprobe proceduri scrise, adaptate specificului activităţii, pe care sa le transmita ulterior comisiilor de inventariere. Situatia firmelor mici care nu au suficient personal pentru a intocmi comisii…

Mai mult

Registre si documente tipizate – scurta sinteza pentru evidenta principalelor operatii economice in cadrul unei societati

  Registre contabile si fiscale : registrul jurnal registrul inventar registrul unic de control Revisal (Registrul de evidenta a salariatilor se achizitioneaza de la Directia Finantelor) Registrul de evidenta fiscala (se achizitioneaza de la Directia Finantelor) Certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA   Registre si documente tipizate utilizate pentru evidenta operatiilor primare: a)      Secretariat Registrul de contracte/comenzi Registrul…

Mai mult

Registrele de contabilitate-legea contabilitatii republicata

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare. Întocmirea, editarea şi păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Pentru verificarea…

Mai mult

Jurnalul privind operatiunile diverse

1. Serveşte: – ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea operaţiunilor în creditul conturilor fără dezvoltare analitică sau a căror dezvoltare se asigură pe fişe separate, dar care nu sunt cuprinse în alte jurnale, la unităţile care aplică forma de înregistrare “pe jurnale”; – la completarea jurnalului Cartea mare. 2. Se întocmeşte pe măsura efectuării operaţiunilor, în cadrul compartimentului financiar-contabil. Modelul formularului…

Mai mult

Registrul inventar

Unul dintre registrele de contabilitate obligatorii este registrul inventar. Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează toate elementele de activ şi de pasiv, grupate în funcţie de natura lor, inventariate de unitate, potrivit legii. Cand se intocmeste ? Registrul-inventar se întocmeşte la înfiinţarea unităţii, cel puţin o dată pe an pe parcursul funcţionării unităţii, cu ocazia fuziunii,…

Mai mult

Registrele de contabilitate

Potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul-jurnal ; 2. Registrul-inventar si 3. Cartea mare Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanţă cu destinaţia acestora şi se prezintă în mod ordonat şi astfel completate încât să permită în orice moment identificarea şi controlul operaţiunilor contabile efectuate. Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă…

Mai mult

Norme noi!!! Modificari in organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului

In Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009 a aparut Ordinul nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. Ordin intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cine are obligatia efectuarii inventarierii ?…

Mai mult

Registrele de contabilitate obligatorii

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: 1. Registrul jurnal 2. Registrul inventar 3. Registrul carte mare Registrele de contabilitate se pot prezenta sub formă de registru, foi volante sau listări informatice, după caz. 1. Registrul jurnal este un document contabil obligatoriu în care se înregistrează, în mod cronologic, toate operaţiunile economico-financiare. Operaţiunile de aceeaşi natură, realizate în acelaşi loc de activitate…

Mai mult