100 de raspunsuri din contabilitate pentru antreprenori – valabil 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

1. Cand sa cer bon si cand factura ?

Legislatia fiscala permite deducerea TVA de pe bon daca valoarea bonului inclusiv TVA este sub 100 euro si bonul are tiparit codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Asadar pentru achizitii sub 100 euro (la cursul valabil la data emiterii bonului) este suficient bonul, pentru restul este nevoie de factura.

Pregateste-te sa facturezi in 2020: decizia de numerotare, cota de TVA si alte informatii utile

2. In cat timp mi se prescriu datoriile fiscale ?

Dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani (sau 10 ani în cazul în care acestea rezultă din săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală). Termenul de prescripție va începe să curgă de la data de 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu dispune altfel.

Citeste si despre:


Prescrierea datoriilor catre furnizori, mai vechi de 3 ani

3. Daca nu am distribuit cheltuieli de sponsorizare din profit, le pot reporta pentru anii viitori ?

Da, cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se reportează în următorii 7 ani consecutivi (recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit).

4. Daca sunt platitor de TVA trimestrial, care este cifra de afaceri pentru care trebuie sa trec la TVA lunar ?

Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur (contravaloarea in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de BNR valabil pentru data de 31 decembrie a anului  precedent, respectiv 4,7785 la 31.12.2019). Astfel plafonul la 2020 este de 477.850 lei.

Citeste mai multe despre ele 8 plafoanele fiscale valabile in anul 2020

Perioada fiscala a TVA in 2020

5. Care este salariul minim pentru care pot angaja?

Incepand cu 1 ianuarie 2020 salariul minim pe economie este diferentiat si ia urmatoarele valori:

 • pentru angajatii din constructii -> salariul minim brut pe economie este de 3.000 lei pentru un program normal de lucru ;
 • pentru angajatii cu studii superioare incadrati in functii pentru care se prevede nivel de studii superioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.350 lei;
 • pentru angajatii care nu se incadreaza la punctele anterioare -> salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei (anterior a fost 2.080 lei).

4 Noutati in salarizare in 2020

6. Ce taxe si impozite se platesc pentru un angajat cu salariul minim ?

Pentru salariul brut de 2.230 lei:

 • CAS (25%) – 558 lei
 • CASS (10%) – 223 lei
 • Impozit (10%) – 103 lei
 • CAM (2.25%) – 50 lei

Pentru un brut de 2.230 lei, un angajat cu functie de baza, insa fara persoane in intretinere, incaseaza un salariu net de 1.346 lei. Pentru a plati un salariu net de 1.346 lei, angajatorul cheltuie 2.280 lei.

Citeste si :

Salariul minim in 2020 in functie de numarul de persoane aflate in intretinere

7. Care este cifra de afaceri pentru care poti mentine statutul de microintreprindere ?

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi este cifra de afaceri sub 1.000.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent –la 31.12.2019 a fost de 4,7793 lei/eur prin urmare plafonul este: 4.779.300 lei.

Ce conditii trebuie sa indeplinesti in 2020 ca sa fii microintreprindere?

8. Care este diurna zilnica pe care o pot acorda angajatilor pentru a fi deductibila ?

Cheltuiala cu diurna este deductibilă în limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituțiile publice. Cum indemnizația zilnică de delegare și detașare în România este 20 lei rezultă că nivelul maxim de deductibilitate este de 50 lei /zi (20 lei x 2,5).

Diurna in anul 2020- plafon, reglementari, monografie contabila (sinteza)

Diurna interna vs diurna externa

9. Ce se intampla daca acord o diurna mai mare decat 50 lei /zi ?

In cazul in care angajatorul acorda o diurna mai mare de 50 lei/zi, diferenta intre suma stabilita de societate si plafonul de 50 ron/zi va fi considerata din punct de vedere fiscal ca si venit de natura salariala, impozitata ca atare si supusa contributiilor sociale.

10. Ce declaratii trebuie sa depuna un utilizator AMEF?

Dupa ce operatorul economic s-a dotat cu case de marcat cu jurnal electronic, in practica se vor folosi urmatoarele declaratii fiscale, care trebuie depuse in principal la ANAF pana in 20 a lunii urmatoare pentru luna trecuta:

 • A4200 – Aplicatie pentru validarea fisierului XML creat de aparatele de marcat electronice fiscale, continand registrul rapoartelor Z si bonurilor fiscale pentru perioada de raportare curenta, prevazut in sectiunea II.12 din anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018;
 • A4203 – aplicatie pentru validarea fisierelor XML create de aparatele  de marcat electronice fiscale altele decat cele utilizate in activitatea de schimb valutar sau in activitatea de taximetrie (inclusiv cele utilizate in aeroporturi), continand bonurile fiscale (sectiunea II.3) si raportul Z (sectiunea II.7) pentru o zi fiscala, in conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ANAF nr. 146/2018.

11. Sunt obligat sa fac inventarierea anuala a patrimoniului ?

Da – inventarierea anuala este obligatorie. Conform prevederilor legii contabilitatii, răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii.

12. Cum se face inventarierea daca firma nu are nici un salariat ?

În situatia în care entităţile nu au nici un salariat care să poată efectua operaţiunea de inventariere, aceasta se efectuează de către administratori.

13. Exista profit scutit de impozit in Romania la societatile comerciale ?

Da, profitul investit în echipamente tehnologice, calculatoare electronice și echipamente periferice, mașini și aparate de casă, de control și de facturare, în programe informatice, precum și pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse și/sau achiziționate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, și puse în funcțiune, folosite în scopul desfășurării activității economice, este scutit de impozit.

Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

14. Este deductibila cheltuiala cu transportul si cazarea administratorului in strainatate ?

Da, potrivit prevederilor Codului Fiscal, acestea sunt deductibile, bineinteles acestea trebuind sa fie efectuate in scopul derularii activitatii companiei. Este deductibila si diurna acordata administratorului, in limitele legale.

15. Daca acord tichete de masa angajatilor, ce taxe se platesc ?

Tichetele de masă sunt scutite de taxe sociale salariale şi patronale, aplicându-li-se doar cota de 10% de impozit pe venitul salarial. Acesta se retine de la angajat.

16. Care este valoarea maxima a unui tichet de masa?

Valoarea maxima a tichetelor de masa este de 15.18 lei.

17. Cate tichete de masa se pot acorda?

Se pot acorda tichete de masa doar pentru zilele lucrătoare efectuate – în zilelele de concediu nu se acordă tichete de masă. De asemenea nu se acorda pentru angajatii care sunt in delegatie si primesc indemnizatie de delegare.

18. Exista diferenta intre CUI si CIF ?

Nu, ele reprezinta acelasi lucru. CIF – cod de identificare fiscala se mai numeste si cod fiscal iar CUI este cod unic de inregistrare.

19. Ce implicatii are acordarea de garantii de buna executie pentru clienti ?

Din punct de vedere fiscal, provizioanele pentru garanţii de bună execuţie acordate clienţilor sunt cheltuieli deductibile.

20. De unde pot obtine un certificat constatator si ce este acesta ?

Certificatul constatator este un document eliberat de ONRC care prezintă starea la zi a firmei. Acesta se elibereaza pe loc contra cost.

21. Care este durata minima a concediului de odihna care se poate acorda angajatilor ?

Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare.

22. Exista restrictii cu privire la concediul de odihna ?

Angajatorul este obligat sa stabileasca programarea pentru concediu de odihna astfel incat fiecare salariat sa efectueze intr-un an calendaristic cel putin 10 zile lucratoare de concediu neintrerupt.

23. Cat impozit platesti daca esti microintreprindere?

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3% sau 1% in functie de numarul de angajati, astfel:

-3% daca societatea nu are salariati;

-1% daca societatea are cel putin un salariat.

24. Ce venituri nu se includ in baza de calcul a impozitului pe veniturile microintreprinderilor ?

Nu se cuprind: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; veniturile din subvenții; veniturile din provizioane, ajustări pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii; veniturile din diferențe de curs valutar; veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora; valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturării, înregistrate în contul “709”, potrivit reglementărilor contabile aplicabile; veniturile aferente titlurilor de plată obținute de persoanele îndreptățite, potrivit legii, titulari inițiali aflați în evidența Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor sau moștenitorii legali ai acestora; despăgubirile primite în baza hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului; veniturile obținute dintr-un stat străin cu care România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri, dacă acestea au fost impozitate în statul străin.

25. Care sunt impozitele platite la retragerea profitului dintr-o microintreprindere sub forma de dividende ?

In anul 2020, societatile care vor repartiza profitul sub forma de dividende au obligatia sa retina si sa vireze la buget un impozit pe dividende in cota de 5%, la fel ca si anul trecut.

Persoana fizica care incaseaza dividende mai poate avea insa anumite obligatii fiscale, in anumite situatii.

Este cazul contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cota de 10% care se datoreaza de catre persoana care a incasat venituri din dividende peste plafonul de 26.760 lei (12 luni * 2.230 lei salariul minim pe economie). Aceasta are obligatia sa completeze si sa depuna declaratia unica.

Regula este ca daca o persoana fizica realizeaza venituri cumulate din una sau mai multe surse (inclusiv dividende) de cel putin 26.760 lei, datoreaza CASS.

26. Ce este o persoana in intretinere ?

Persoana în întreținere poate fi soția/soțul, copiii sau alți membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soțului/soției acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile și neimpozabile, nu depășesc 510 lei lunar.

27. Exista un plafon al sumelor pastrate in casieria firmei ?

Nu, nu exista un astfel de plafon.

28. Care este limita privind incasarile/platile in numerar din casierie ?

Limite incasari:

 • plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;

Exceptie: magazinele de tipul cash and carry la care limita unui plafon zilnic este de 10.000 lei de la o persoană.

Limite plati:

 • plafon zilnic de 5.000 lei/persoană si
 • nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

Exceptie: plăţi către magazinele de tipul cash and carry care sunt în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

Avansuri decontare:

 • plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

29. Care este diferenta intre costul de productie si pret ?

Pretul este valoarea la care se vand produsele si este influentat de mai multi factori: situatia pietei, preturile practicate de competitori si multe altele. Costul de productie refecta valoarea cheltuielilor angrenate pentru a obtine produsul respectiv – cheltuieli care se pot atribui direct.

30. Ce este certificatul de atestare fiscala si de unde poti sa il obtii ?

Certificatul de atestare fiscala reprezinta actul prin care un contribuabil vede exact care ii este situatia fiscala, ce debite si ce accesorii are de plata. Se poate obtine online, din SPV sau la ghiseu de la ANAF.

31. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala?

Valabilitatea cerificatului de atestare fiscala este de 30 de zile de la data eliberarii pentru persoanele juridice, iar pentru persoanele fizice este de 90 de zile de la data eliberarii.

32. Cat timp este valabil certificatul de cazier fiscal ?

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii şi numai în scopul pentru care a fost eliberat.

33. Care este documentul cu cea mai mare durata de pastrare in arhiva ?

Statele de plata au durata cea mai mare de pastrare. Ele se vor pastra pe o perioada de 50 de ani.

34. Cum determini activul net contabil ?

Activul net contabil este un indicator de baza al analizei financiare si este utilizat la estimarea valorii unei intreprinderi. Se calculeaza ca active minus datorii si in teorie, este suma pe care actionarii/asociatii intreprinderii ar primi-o in caz de lichidare (adica ceea ce ramane din valorificarea activului , dupa plata datoriilor).

35. Ce diferenta este intre amortizarea contabila si cea fiscala ?

Din punct de vedere fiscal, apare o restrictie suplimentara reprezentata de pragul de 2.500 lei la inregistrarea unui mijloc fix.

Amortizarea contabila este cea care apare in balanta de verificare. Registrul fiscal este registrul pe baza caruia se calculeaza amortizarea fiscala, conform precizarilor din Codul fiscal. Amortizarea calculata astfel nu se inregistreaza nicaieri, ea este utilizata doar la calculul impozitului pe profit.

36. Daca vreau sa fac o angajare noua, cand trebuie sa inregistrez in REVISAL contractul de munca ?

La angajarea fiecarui salariat elementele contractului de munca se inregistreaza in registru (REVISAL) si se transmit cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza.

37. In ce conditii se poate aplica TVA la incasare ?

Persoanele eligibile pentru acest sistem sunt persoanele inregistrate in scop de TVA a caror cifra de de afaceri in anul precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru acest sistem.

38. Daca folosesc un panou pentru reclama aferenta companiei mele, ce trebuie sa platesc ?

Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate datorează plata unei taxe anuale către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj respectivă.

Valoarea ei se calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local.

39. Se poate plati in bani concediul de odihna neefectuat ?

Da, acest lucru este posibil, dar numai la incetarea contractului de munca.

40. Pot sa beneficiez in calitate de administrator de indemnizatie de deplasare ?

Da, din 2016 si administratorii pot beneficia de indemnizatie deplasare.

41. Se pot distribui dividende anticipat, din profitul anului curent ?

Da, incepand cu data de 15 iulie 2018, legislatia romaneasca permite, optional, repartizarea de dividende aferente anului in curs si trimestrial, nu doar anual cum era prevazut pana acum.

Modificarile cu privire la distribuirea dividendelor trimestrial au fost aduse prin intermediul Legii nr. 163/2018 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991, modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31/1990, precum si modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei.

Repartizarea trimestriala a dividendelor se va realiza in limita profitului contabil net realizat trimestrial, plus eventualele profituri reportate si sume retrase din rezerve disponibile in acest scop. Din suma permisa spre repartizare se vor scadea toate pierderile reportate din anii anteriori (daca exista), precum si sumele depuse in rezerve.

42. Cum se comunica avizul de inspectie fiscala ?

Avizul de inspecție fiscală se comunică contribuabilului, în scris, înainte de începerea inspecției fiscale, astfel:

a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;

b) cu 15 zile pentru ceilalți contribuabili.

43. Cat timp este valabila rezervarea denumirii firmei ?

Rezervarea de nume de firma are termen de valabilitate 3 luni. Se obtine de la Registrul Comertului.

44. Mai exista obligativitatea inregistrarii in registrul operatorilor intracomunitari ?

Registrul operatorilor intracomunicari nu mai exista, a fost abrogat.

45. Cand se percep de catre ANAF dobanzi si penalitati de intarziere ?

Acestea se percep pentru neachitarea la termenul de scadenţă a obligaţiilor de plată. Nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligaţii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum şi sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor şi sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei.

46. Ce se intampla daca nu permit accesul functionarilor ANAF la sediu ?

Contribuabilii au obligaţia să permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal.

Amenda in caz de nerespectare este de la 25.000 lei la 27.000 lei.

47. Pot sa ii retin unui angajat o anumita suma din salariu pentru daune produse unitatii ?

Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

48. Care este termenul in care trebuie declarate majorarilor de salarii/bonusuri/sporuri ?

In cazul in care angajatorul decide sa mareasca salariul unui angajat (adaugarea de bonusuri/sporuri), acesta trebuie sa incheie un act aditional la contractul individual de munca si sa inscrie modificarea in REVISAL (Registrul general de evidenta a salariatilor) intr-un termen de 20 de zile lucratoare de la data aparitiei modificarii.

49. Care sunt restrictiile privind reducerile de pret la vanzarea produselor companiei?

Orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul redus trebuie să fie inferior preţului de referinţă. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

50. Pot sa anunt o reducere de pret ca o oferta gratuita a unei parti din produs ?

Acest lucru este interzis.

51. Cand se poate schimba perioada fiscala a TVA de la trimestru la luna ?

Contribuabilii care in 2019 au avut ca perioada fiscala luna si care nu au depasit cifra de afaceri de 100.000 euro si nici nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri, vor utiliza ca perioada fiscala in 2020 trimestrul.

52. Cum pot sa verific situatia partenerilor cu care colaborez?

In cele ce urmeaza dorim sa va prezentam cateva pagini online de informare si verificare parteneri puse la dispozitia contribuabililor de catre ANAF:

 1. Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare – click aici
 2. Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal – click aici
 3. Informatii privind solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare – click aici
 4. Registrul contribuabililor inactivi sau reactivati – click aici
 5. Obligatii fiscale restante catre bugetul de stat – click aici
 6. Verificare documente electronice eliberate in Spatiul Privat Virtual – click aici
 7. Validarea numarului de inregistrare pentru TVA – VIES – click aici 
 8. Verificare date de identificare, informatii fiscale, bilanturi. Cautari dupa CUI sau dupa NUME si JUDET (platitorde TVA sau nu) – click aici
 9. Registrul persoanelor care aplica plata defalcata a TVA – click aici (ATENTIE! plata defalcata a TVA se elimina incepand cu 01.02.2020)
 10. Verificare cont IBAN de TVA (deschis la trezorerie) – click aici

53. Poate sa imi tina contabilitatea companiei mele (un SRL) din 2020 o persoana fizica cu studii economice superioare dar care nu este membra a corpului expertilor contabili ?

Datorita abrogarii prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate, potrivit carora contabilitatea anumitor entitati care se incadrau in doua criterii de marime (CA sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro) putea fi organizata si condusa si pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, din 2015, acest lucru nu mai este permis.

54. In acest context cine poate tine contabilitatea in 2020 ?

Click aici pentru raspuns !

55. Daca angajatii sunt in concediu medial, in ce interval orar pot fi verificati ?

Prevederea potrivit careia pentru a beneficia de concedii si indemnizatii pe durata concediului medical persoana vizata trebuia sa poata fi gasita la domiciliu sau dupa caz la adresa indicata, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin OUG 158/2005, a fost eliminata.

56. Care este termenul pentru intocmirea Regulamentului intern ?

Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

57. Care este numarul minim de angajati necesari pentru a constitui un sindicat ?

Numarul minim de angajaţi pentru constituirea unui sindicat este de cel puţin 15 angajaţi din aceeaşi unitate.

58. Se poate verifica on-line situatia fiscala a companiei  ?

Informatii cu privire la creanţele fiscale existente în fişa pe plătitor din dosarul fiscal precum si altele pot fi verificate online pe platforma “SPV – Spatiul Privat Virtual” pus la dispozitia contribuabilului de catre ANAF.

59. Care este salariul mediu brut pe economie in 2020?

Castigul salarial mediu brut utilizat de catre bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (4.162 lei in 2019).

60. Care este termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania ?

Termenul de prescriptie pentru creantele comerciale in Romania este de 3 ani.

61. Care exprimare este corecta: factura sau factura fiscala ?

Se utilizeaza notiunea simpla de factura. Nu mai exista notiunea de Factura fiscala, deoarece facturile fiscale tiparite, inseriate si numerotate de Imprimaria Nationala nu mai exista.

62. Sunt obligat sa afisez orarul de functionare la sediul firmei daca sunt comerciant ?

Orarul de funcţionare se afişează la intrarea în unitate, în mod vizibil din exterior, comerciantul fiind obligat sa il afiseze si să asigure respectarea acestuia.

63. Care este pe scurt diferenta intre sistemul real si norma de venit ?

In ceea ce priveste stabilirea venitului net anul in sistemul real acesta se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

In cazul stabilirii venitului  net in sistemul norme de venit,  acesta se  determina prin aplicarea cotei de impozitare de 16 % asupra normei de venit specifica activitatii desfasurate. Normele de venit se stabilesc şi se publică, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui  în care urmează a se aplica.

64. Este obligatorie detinerea Registrului unic de control?

Contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să ţină registrul unic de control, iar celelalte categorii de contribuabili pot ţine registrul unic de control, în funcţie de opţiunea acestora. Acesta se achizitioneaza de la Direcţiile Generale ale Finanţelor Publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, pretul fiind de 30 lei.

65. Ce amenzi risc daca nu am registru unic de control ?

Constituie contravenţii următoarele fapte:

 • neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul
 • neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate

Amenzi de la 500 lei la 1.000 lei pentru savarsirea primei fapte, si de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru savarsirea celei de a doua.

66. Care este amenda pe care o pot primi daca refuz accesul functionarilor ANAF pentru o cercetare la fata locului ?

Contribuabilii care refuza sa permită funcţionarilor împuterniciţi de organul fiscal pentru a efectua o cercetare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a face constatări în interes fiscal risca  amendă de la 25.000 lei la 27.000 lei.

67. Ce amenzi risc daca nu auditez situatiile financiare conform legii ?

Nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate; amenda de la 30.000 lei la 40.000 lei.

68. Ce se intampla daca depun cu intarziere situatiile financiare ?

Se poate plati o amenda care depinde de durata intarzierii:

 • 300 si 1.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;
 • 1.000 si 3.000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;
 • pana la 4.500 de lei, dar nu mai putin de 1.500 de lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

69. Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al SRL al carei asociat unic este ?

Potrivit prevederilor legii societatilor comerciale (Legea 31/1990 actualizata) art. 196 paragraful (3): ”Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere limitată al cărui asociat unic este.”

70. Credit la termen sau linie de credit?

Linia de credit este o facilitate  pusa la dispozitia clientilor sai de catre banci. Aceasta reprezinta suma maxima pe care o banca o poate da unui client, persoana fizica sau juridica, fara prea multe formalitati. Valoarea creditului este determinata de castigurile lunare ale clientului si in functie de ratele platite pentru alte credite.

Principalul avantaj al liniei de credit este dat de flexibilitatea cu care clientul poate sa o foloseasca in mod treptat, in functie de nevoile sale sau ale companiei. Astfel se pot utiliza credite successive pana la un total si la o perioada stabilita in prealabil (in general 3-5 ani). Pentru sumele utilizate, debitorul plateste o dobanda calculata de obicei in functie de dobanda pietei din ziua utilizarii efective. Pentru sumele neutilizate se plateste un comision de angajament (in general 0,5% sau 0,75%).

Creditele la termen permit o flexibilitate foarte redusa, putand fii utilizate doar pentru destinatiile precizate in momentul solicitarii lor.

O linie de credit este foarte utila daca ai o afacere si doresti sa reinnoiesti echipamentele tehnologice din firma pe care o conduci.

71. Pot face o plata catre o alta companie rezidenta pe teritoriul Romaniei, in valuta ?

Asa cum se prevede in regulamentul valutar, ca regula generala: plăţile, încasările, transferurile şi orice alte asemenea operaţiuni care decurg din vânzări de bunuri şi prestări de servicii între rezidenţi, indiferent de raportul juridic care le reglementează, se realizează numai în moneda naţională (leu). Exista insa si cateva exceptii.

72. Ce diferenta este intre cardul de debit si cardul de credit?

Cardul de debit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune doar de disponibilităţile băneşti proprii existente într-un cont deschis la emitent pentru efectuarea operaţiunilor de plati, retrageri-depuneri numerar, transferuri de fonduri.

Cardul de credit este cardul prin intermediul căruia utilizatorul dispune de disponibilităţile băneşti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care îi permit utilizatorului efectuarea operaţiunilor prevăzute la cardul de debit în limita unui plafon stabilit în prealabil.

73. Cine pot fi beneficiarii unui contract de sponsorizare ?

 • orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează sa desfăşoare o activitate în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific – cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, precum şi de întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
 • instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice, pentru activităţile prevăzute la lit. a);
 • de asemenea, pot fi sponsorizate, în condiţiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum şi cărţi ori publicaţii din domeniile definite la lit. a);
 • orice persoană fizica cu domiciliul în România a cărei activitate în unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o instituţie publică ce activează în domeniul pentru care se solicita sponsorizarea.

74. Cand fac o plata valutara, ce tipuri de comisioane bancare pot sa platesc ?

Atunci cand faci o plata valutara, trebuie sa stii ca pentru plata comisioanelor bancare exista 3 posibilitati: OUR, BEN, SHA.

1 .OUR inseamna ca platitorul va plati toate comisioanle legate de plata atat ale sale cat si ale beneficiarului.

2. BEN – beneficiarul este cel care suporta ambele comisioane- atat ale beneficiarului cat si ale platitorului.

3. SHA -fiecare isi plateste comisionele.

Incepand din 01.11.2009 se interzice procesarea ordinelor de plata transmise cu optiunea BEN pentru platile in EUR sau in alta moneda oficiala a  unei tari membre a Uniunii Europene (UE) sau a Zonei Economice Europene (EEA).

75. Care este limita pentru care se garanteaza un depozit bancar ?

Plafonul de garantare reprezintă echivalentul în lei al sumei de 100.000 de euro per deponent, per bancă, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoanele juridice prevazute de lege.

76. Contractul de comodat trebuie autentificat la notar ?

Prezența unui notar public sau a unui avocat nu este obligatorie pentru a garanta valabilitatea unui contract de comodat.

77. Ce presupune contabilitatea primara ?

Notiunea de contabilitate primara se refera la intocmirea urmatoarelor documente contabile care stau la baza celor mai importante tranzactii economice:

 • intocmirea registrului de casa;
 • intocmirea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • intocmirea de state de plata, pontaje;

78. Ce este plata cu ramburs ?

Aceasta metoda de plata presupune virarea de catre vanzator a bunului/serviciului achizitionat de catre client prin curier sau la posta si incasarea contravalorii in momentul ridicarii coletului.

79. Cum pot verifica situatia contabila a unui partener comercial din Romania?

Poti sa intri pe site-ul Ministerului de Finante in sectiunea Informatii fiscale si bilanturi, iar acolo sa introduci codul fiscal sau judetul si numele. Vei vedea o lista cu indicatori din situatiile financiare depuse.

80. Se pot acorda sponsorizari in bunuri ?

Da, sponsorizarile se pot acorda atat in bani cat si in natura.

81. Cand se recunoaste un activ ca mijloc fix ?

Din punct de vedere fiscal un active se recunoaste ca si mijloc fix atunci cand are o durata de utilizare mai mare de un an si o valoare de intrare mai mare de 2.500 lei.

82. Ce faci cand s-a defectat casa de marcat ?

In cazul in care casa de marcat s-a defectat, pana la repunerea in functiune utilizatorii, cu excepţia taximetriştilor, înregistrează tranzacţiile efectuate în această perioadă într-un registru special, care se completează fără ştersături sau fără spaţii neutilizate.

La repunerea în funcţiune a aparatului tehnicianul unităţii de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a tranzacţiilor efectuate de utilizator, data şi ora începerii funcţionării aparatului, sub semnătura şi numele în clar ale tehnicianului de service.

83. Cat timp trebuie sa pastrez arhiva contabila ?

Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea mare, precum şi documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepţia statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. O lista restransa de documente se pot pastra 5 ani.

84. Ce se intampla daca s-au pierdut/sustras documente din arhiva ?

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

85. Cum se anuleaza un bon fiscal ?

Pentru corectarea sau anularea înregistrării unei operaţiuni după emiterea bonului fiscal utilizatorul trebuie sa intocmeasca un dosar care va cuprinde:

 • sesizarea scrisă a persoanei care a efectuat greşit operaţiunea;
 • decizia scrisă de aprobare a corectării operaţiunii greşit effectuate;
 • copie de pe nota sau notele de recepţie şi constatare de diferenţe, întocmite de la ultima inventariere până la zi, prin care a fost stabilit preţul cu amănuntul al produsului sau produselor înregistrate greşit în aparatul de marcat electronic fiscal – aceasta este necesara in situatia in care pretul a fost introdus gresit in aparatul de marcat;
 • nota de contabilitate care reflectă operaţiunea efectuată.

86. Ce obligatii am daca angajatii mei lucreaza la temperaturi scazute ?

Temperaturi extreme scazute sunt temperaturile exterioare ale aerului, care scad sub -20°C sau, corelate cu condiţii de vânt intens, pot fi echivalate cu acest nivel.

În perioadele cu temperaturi scăzute extreme angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale pentru menţinerea stării de sănătate a salariaţilor care lucrează în aer liber:

 • distribuirea de ceai fierbinte în cantitate de 0,5-1 litru/persoană/schimb;
 • acordarea de pauze pentru refacerea capacităţii de termoreglare, scop în care se vor asigura spaţii fixe sau mobile cu microclimat corespunzător;
 • asigurarea echipamentului individual de protecţie.

87. Care este structura codurilor IBAN ?

Structura codurilor IBAN:

 • primele două caractere (alfabetice,majuscule) reprezintă codul de ţară al instituţiei respective;
 • caracterele trei şi patru  sunt caractere numerice de verificare şi validare a codului IBAN;
 • următorul set de 4 caractere, al căror număr şi tip se stabilesc la nivel de ţară, definesc în mod unic instituţia financiară;
 • numărului fix de caractere care definesc instituţia îi urmează un număr fix de caractere care definesc contul clientului.

Aceste caractere pot prelua formatul contului actual, dacă acesta nu depăşeşte numărul de caractere stabilit prin convenţie la nivel de ţară şi conţine doar caractere alfanumerice.

88. Care sunt costurile incluse in DAE?

Bancile includ in Dobanda Anuala Efectiva (DAE) costul cu dobanda, comisioanele platite in momentul acordarii creditului, comisionele de analiza a dosarului  de credit, comisioanele lunare sau anuale. De asemenea, in cazul in care contul a fost deschis doar in vederea derularii creditului, mai sunt incluse costurile cu administrarea contului current.

89. Cum poate inceta contractul individual de munca dupa perioada de proba?

Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.

90. Ce este acreditivul?

Un aranjament incheiat cu o banca, prin care unui client de peste hotare i se pune la dispozitie o suma de bani, fiind o forma de decontare fara numerar, prin care unitatile asigura cu anticipatie din propriile disponibilitati sumele necesare efectuarii anumitor plati.

91. Ce este costul mediu ponderat ?

CMP (cost mediu ponderat) – este o metoda de descarcare de gestiune pentru stocuri .Costul fiecarui element se calculeaza pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei si a costului elementelor similare produse sau cumparate în timpul perioadei. Astfel valoarea iesirilor este la nivelul unei medii intre cele mai vechi si cele mai noi produse din stoc.

92. Ce este o boala profesionala ?

Boala profesionala este afecţiunea care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesii, cauzată de agenţi nocivi fizici, chimici ori biologici caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncă.

93. Cum se interpreteaza clauza ex-works ?

Este un termen folosit in comertul international, Ex-works sau Franco fabrica – si presupune ca vanzatorul sa puna marfa la dispozitia cumparatorului la sediul sau nefiind responsabil de incarcarea marfii in mijlocul de transport al cumparatorului.

94. Ce este o activitate dependenta ?

O activitate dependenta este orice activitate desfasurata de o persoana fizica intr-o relatie de angajare.

95. Care este perioada maxima pe care poate fi dispusa detasarea unui salariat ?

Detaşarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult un an.

96. Care sunt deducerile personale pentru salariati ?

Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:

 • pentru contribuabilii care nu au persoane în întreținere – 510 lei;
 • pentru contribuabilii care au o persoană în întreținere – 670 lei;
 • pentru contribuabilii care au două persoane în întreținere – 830 lei;
 • pentru contribuabilii care au trei persoane în întreținere – 990 lei;
 • pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreținere – 1.310 lei.

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei și 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive față de cele de mai sus.

97. Ce este o clauza bonus-malus ?

Bonus malus este un sistem prin care asiguratul se incadrează in una dintre: clasele de bonus (ceea ce conduce la reducerea primei de asigurare) sau in una dintre clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare) in funcţie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator în perioada de referinta.

98. Care este termenul de valabilitate a certificatului de atestare fiscala ?

Certificatul de atestare fiscala – poate fi utilizat de persoana juridica interesată pe o perioadă de până la 30 de zile de la data eliberării. În cazul persoanelor fizice, perioada în care poate fi utilizat este de până la 90 de zile de la data eliberării.

99. Care este termenul de valabilitate al adeverintei medicale ?

Adeverinta medicala – se scoate de la medicul de familie si este valabila 30 de zile.

100. Care este perioada maxima de proba pentru angajati ?

Perioada de probă la angajare poate fi de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.

Articole similare

Comentariul tau aici