Prescrierea datoriilor catre furnizori, mai vechi de 3 ani

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce se intampla daca constati ca ai datorii mai vechi de 3 ani catre furnizori? Cum intervine prescrierea si ce legislatie se aplica?

Prevederi juridice

Acestea sunt:

 • Codul civil, art. 2.500 care arata ca dreptul material la acțiune, denumit în continuare drept la acțiune, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege.Prin drept la acțiune se înțelege dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forței publice, să execute o anumită prestație, să respecte o anumită situație juridică sau să suporte orice altă sancțiune civilă, după caz.
 • Codul civil, art. 2.501 arata ca drepturile la acțiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripției extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune altfel.
 • Codul civil, art. 2.506 care arata cadupă împlinirea termenului de prescripție, cel obligat poate să refuze executarea prestației.
 • Codul civil, art. 2.517 arata ca termenul general de prescriptie este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.
 • Codul civil, art. 2.524 arata ca dacă prin lege nu se prevede altfel, în cazul obligațiilor contractuale de a da sau de a face prescripția începe să curgă de la data când obligația devine exigibilă și debitorul trebuia astfel s-o execute.
 • Codul civil, art 2.541 arata ca dacă întreruperea prescripției a avut loc prin recunoașterea dreptului de către cel în folosul căruia curgea, va începe să curgă o nouă prescripție de același fel.

Concluziile acestor articole din Codul civil privind prescriptia

 • termenul de prescriptie este de 3 ani
 • acest termen curge de la data scadentei facturii, adica din ultima zi in care trebuia sa se faca plata, potrivit termenului de plata agreat intre parti.
 • daca in tot acest timp entitatea a recunoscut prin alte modalitati (confirmari de sold, alte acte similare incheiate in acest sens) obligatia de plata, atunci se intrerupe prescriptia , urmand ca noul termen de 3 ani sa reinceapa sa fie calculat de la aceasta data.

Monografii Contabile – toate inregistrarile – click AICI

Prevederi contabile -prescriptie

Punctul 328 din OMFP 1802/2014 arata ca la scăderea din evidență a creanțelor și datoriilor ale căror termene de încasare sau de plată sunt prescrise, entitățile trebuie să demonstreze că au fost întreprinse toate demersurile legale, pentru decontarea acestora.

Din punct de vedere contabil acest lucru nu este mentionat totusi ca o obligatie prin O 1802/2014.

Punctul 435 din acelasi ordin mai arata ca se inregistreaza ca alte venituri din exploatare datoriile prescrise, scutite sau anulate potrivit legii.

Punctul 28 al O 2861/2007 care reglementeaza inventarierea patrimoniului arata ca creantele şi obligaţiile faţă de terţi sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit “Extrasului de cont” (cod 14-6-3) sau punctajelor reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum şi refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme şi se sancţionează potrivit legii.

Asadar, daca datoria detine si o pondere valorica insemnata in totalul soldurilor, neconfirmarea soldului poate fi considerata abatare de la normele de inventariere. Pe de alta parte daca se confirma soldul, termenul de prescriptie de 3 ani se prelungeste incepand cu data confirmarii.

Monografie contabila:

O entitate X a achizitionat in urma cu 4 ani marfa de la furnizorul X in suma de 1.000 lei plus TVA 19%. Nu a mai achitat datoria fata de furnizori. Dupa 4 ani doreste sa o scoata din evidenta.

401Furnizori=7588Alte venituri din exploatare1,190

Consecintele fiscale sunt :

 • cresterea venitului impozabil (creste impozitul micro cu 1% sau 3% din aceasta suma, sau impozitul pe profit, dupa caz)
 • in contul 7588 se inregistreaza atat baza cat si TVA-ul aferent. Nu se colecteaza TVA operatiunea nefiind o operatiune in sfera TVA.

Documentele utilizate pentru a justifica aceasta operatiune nu sunt detaliate intr-o prevedere legala, de aceea in opinia noastra acestea pot fi dupa caz:

 • lista de inventariere cu propunerea de scoatere din evidenta, aprobata de conducerii entitatii;
 • proces verbal de scoatere din evidenta;
 • decizia asociatului unic sau hotararea AGA daca sumele sunt semnificative.

Articole similare

Comentariul tau aici