Inregistrarea in scop de TVA prin optiune 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Se completeaza Declaratia pe propria raspundere pentru inregistrarea in scopuri de TVA. Informatiile din declaratie sunt furnizate de asociati, a caror cota de participare la capitalul social este >/= cu 25% si administratori. 2.Declaratia se complecteaza cu ajutorul programului de asistenta disponibil pe site-ul ANAF, se depune prin transmiterea fisierului PDF, semnat…

Mai mult

Declaratia privind benficiarul real – in lista ONRC de documente necesare infiintarii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Lista de documente necesare infiintarii unei SRL disponibila pe site-ul ONRC a fost completata cu Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice . Modelul de declaratie este disponibil pe site-ul ONRC la adresa: https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf Precizari: Art. 56 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru…

Mai mult

Anularea accesoriilor celor cu obligatii sub 1 mil. lei la 31.12.2018 – comunicarea solicitarii se va face pana la 16 decembrie 2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Comunicat MFP- 19.09.2019 „ Ministerul Finanțelor Publice a elaborat procedura pentru anularea restanțelor accesorii aferente obligațiilor bugetare datorate la 31 decembrie 2018. Astfel contribuabilii vor putea solicita facilitățile fiscale reglementate în Capitolul II din Ordonanța Guvernului nr.6/2019 până la 16 decembrie 2019. Notificarea privind intenția de accesare a facilității fiscale și cererea…

Mai mult

Plafoane fiscale 2019: microintreprinderi, platitori de TVA, norme de venit

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Incadrarea la mircrointreprinderi Cifra de afaceri sub 1.000.000 euro  PLAFON LEI – 4.663.900 2.Obligatia de inregistrare ca platitor de TVA Cifra de afaceri 88.500 euro PLAFON LEI – 300.000 3.Trecerea de la TVA la incasare la TVA normal PLAFON LEI – 2.250.000  4.Trecerea de la platitor trimestrial de TVA la platitor lunar…

Mai mult

Ce sunt capitalurile proprii, activul net, EBITDA?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! 1.Capitalurile proprii Capitalul și rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acționarilor asupra activelor unei entități, după deducerea tuturor datoriilor. Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital primele de capital rezervele rezultatul reportat rezultatul exercițiului financiar. 2. Activul net contabil Este suma pe care actionarii/asociatii unei companii ar primi-o in caz de lichidare, adica ceea…

Mai mult