Tichete culturale – proiect de ordin MFP 25.03.2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! MFP a publicat in 25 martie 2021 un proiect de ordin pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul I al anului 2021. Pentru semestrul I al anului 2021, valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale este de maximum…

Mai mult

Instructiunile de completare a D 101 pe anul 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF 1246 din 17 decembrie 2020 s-a publicat O 4.072 privind modificarea O 3.386 /2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”. Instructiunile de completare actualizate ale acestui nou formular, valabil pentru anul 2020 sunt : 1. Perioada de raportare În…

Mai mult

Baza de calcul a impozitului pe micro – ce venituri nu se cuprind?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Atunci cand vorbim de microintreprinderi, trebuie sa avem in vedere ca baza de calcul o reprezinta veniturile obtinute din orice sursa, cu exceptia urmatoarelor: veniturile aferente costurilor stocurilor de produse; veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție; veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale; veniturile din subvenții: aici cei care…

Mai mult

Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare este O 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații…

Mai mult