Lipsuri la inventar- este necesara ajustarea TVA-ului?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiindca se apropie momentul inventarierii patrimoniului, se pune problema tratamentului fiscal al constatarilor mentionate in procesul verbal de inventariere- plusul si minusul de inventar.

Daca despre tratamentul contabil (monografia contabila) aferenta diferentelor de inventar am discutat in articolul :

Faci inventarul? Cum tratezi contabil plusul sau minusul la inventar

despre tratamentul fiscal vom face o scurta analiza in acest articol.

Asadar, aspectele fiscale se refera la: TVA si deductibilitea cheltuielii la minus de inventar.

1.TVA

Baza legala este art. 304 alin. (1) lit. c) care prevede ca, in condițiile în care regulile privind livrarea către sine sau prestarea către sine nu se aplică, deducerea inițială se ajustează în cazul in care persoana impozabilă își pierde sau câștigă dreptul de deducere a taxei pentru bunurile mobile nelivrate și serviciile neutilizate.

Normele de aplicare pentru acest articol arata ca, persoana impozabilă realizează o ajustare pozitivă sau, după caz, trebuie să efectueze o ajustare negativă a taxei deductibile în situații precum bunuri lipsă în gestiune din alte cauze decât distrugerea, pierderea, furtul în condițiile în care aceste situații sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de persoana impozabilă.

In cazul bunurilor lipsă din gestiune care sunt imputate, sumele imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operațiuni în sfera de aplicare a TVA, indiferent dacă pentru acestea este sau nu obligatorie ajustarea taxei.

Concluzii:

  • la imputare nu se colecteaza TVA;
  • se ajusteaza TVA dedus initial, prin nota :
635Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate=4426TVA deductibila

2. Deductibilitatea cheltuielii reprezentand contravaloarea bunurilor constatate minus la inventar si a cheltuielii cu TVA (cont 635)

Baza legala este art. 25 alin. (4) lit. c) care arata ca nu sunt deductibile cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate, neimputabile, precum și taxa pe valoarea adăugată aferentă, dacă aceasta este datorată potrivit prevederilor titlului VII. Aceste cheltuieli sunt deductibile în următoarele situații/condiții:

  1. bunurile/mijloacele fixe amortizabile distruse ca urmare a unor calamități naturale sau a altor cauze de forță majoră, în condițiile stabilite prin norme;
  2. bunurile/mijloacele fixe amortizabile pentru care au fost încheiate contracte de asigurare;
  3. bunurile/mijloacele fixe amortizabile degradate calitativ, dacă se face dovada distrugerii;

Concluzii:

  • daca lipsurile din gestiune sunt imputabile, atunci cheltuielile mentionate sunt deductibile (au practic in contrapartida un venit impozabil , din imputare)
  • daca lipsurile sunt neimputabile, atunci atat cheltuiala cu minusul de gestiune cat si cu TVA ajustata sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Manual de proceduri de inventariere

Articole similare

Comentariul tau aici