Exemplu privind determinarea costului de productie al stocurilor (industria alimentara) din Ghidul la OMFP 1802/2014

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Redam mai jos un exemplu de calcul al costului de productie a stocurilor, in industria alimentara, asa cum este prezentat intr-un ghid de aplicare a O 1802/2014. O societate își desfășoară activitatea în domeniul industriei alimentare. Perioada de gestiune aleasă pentru stabilirea costurilor stocurilor este de o lună . Pentru simplificare, presupunem…

Mai mult

Scaderea din impozitul pe profit datorat a cheltuielilor reprezentand sponsorizarea – exemplu

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Un contribuabil plătitor de impozit pe profit încheie un contract de sponsorizare conform legii privind sponsorizarea, în calitate de sponsor, care are ca obiect plata unei sume de 15.000 lei. Contractul de sponsorizare se încheie în data de 2 noiembrie 2016, în aceeași lună efectuându-se și plata sumei de 15.000 lei. La…

Mai mult

Sponsorizarea – la platitor de impozit pe profit vs microintreprindere

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Companiile din Romania, fie ca sunt platitoare de impozit pe profit, fie ca sunt microintreprinderi, daca efectueaza sponsorizari, pot sa scada sumele acordate din impozitul pe profit sau micro datorat, in anumite conditii. Impozit pe profit Microintreprindere Tratament fiscal Cheltuielile de sponsorizare sunt cheltuieli nedeductibile. Contribuabilii care efectuează sponsorizări potrivit prevederilor Legii…

Mai mult

Calendarul controalelor ITM din 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Pe site-ul ITM a fost publicat programul cadru de actiuni al Inspectiei Muncii pentru anul 2022. Calendarul poate fi vizualizat la urmatorul link: https://www.inspectiamuncii.ro/documents/66402/187880/PROGRAM+CADRU+IM+2022.pdf/1dd8f546-467b-4827-b071-e167fe770eec Principalele activitati si domenii de activitate vizate sunt: -Campanie nationala de verificare a modului de respectare a cerintelor minime de securitate si sanatate in munca la lucrarile din…

Mai mult

Cum corectezi erorile din situatiile financiare:anuale, semestriale, intermediare?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Ordinul care reglementeaza procedura de corectare a erorilor din situatiile financiare este O 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situațiile financiare anuale și raportările contabile anuale depuse de operatorii economici și persoanele juridice fără scop patrimonial. Depunerea pentru aceeași perioadă de raportare a unui alt set de situații…

Mai mult